Essays about: "Production Costs"

Showing result 1 - 5 of 966 essays containing the words Production Costs.

 1. 1. Effect of filtration aid on downstream processing of polymer particles : Effektivisering av avvattningsprocessen av polymerpartiklar

  University essay from Luleå tekniska universitet/Industriell miljö- och processteknik

  Author : Emma Johansson; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Polymer particles are expandable and produced by Nouryon. The production consists of polymerization, dewatering and drying. Dewatering of polymer particlesis an important part of the production process and have a large impact on how efficient the downstream process can be performed. READ MORE

 2. 2. Product Development of Material Supply : Implementation of Karakuri Kaizen

  University essay from Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Author : Yanni Porteiro Paraponiaris; Arturo Mateos Rodríguez; [2019]
  Keywords : Karakuri Kaizen; Volvo; Material Handling; Product Development; LCA; Low Cost Automation;

  Abstract : The industry 4.0 is continuously aiming to produce faster, increasing quality, and strictly using what is necessary to achieve efficiency enhancement. Within the wide list of methods used to reach this target, robot automation is usually used, although is expensive and rigid. READ MORE

 3. 3. Riskhanteringsverktyg i växtodlingen : har växtodlingsproduktionen tillräckligt med verktyg för att hantera finansiell risk?

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Niklas Bengtsson; Martin Olsson; [2019]
  Keywords : risk; riskhantering; gårdsstöd; försäkring; CAP-reform; förväntad nyttoteori; resultatutjämning;

  Abstract : Denna studie är gjord med anledning av den förväntade ökade riskexponering växtodlingsproducenter kommer stå inför vid ett förändrat klimat. Torkan 2018 slog hårt mot landets lantbrukare och lönsamheten upplevdes som kraftigt försämrad. READ MORE

 4. 4. DISTRICT HEAT PRICE MODEL ANALYSIS : A risk assesment of Mälarenergi's new district heat price model

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Author : Erik Landelius; Magnus Åström; [2019]
  Keywords : district heating; multilinear regression; Bootstrapping; Mälarenergi; weather parameters; heat prediction; statistical inference; Unscrambler;

  Abstract : Energy efficiency measures in buildings and alternative heating methods have led to a decreased demand for district heating (DH). Furthermore, due to a recent increase in extreme weather events, it is harder for DH providers to maintain a steady production leading to increased costs. These issues have led DH companies to change their price models. READ MORE

 5. 5. Skattning av skogsbestånds kapitalförräntning – utifrån Skogliga grunddata

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Henrik Wikman; [2019]
  Keywords : avkastning; direktavkastning; ekonomi; investering; kapitalförräntning; lönsamhet; risk; räntabilitet; slutavverkning; skattning; skog; skogliga grunddata; virke; värdetillväxt;

  Abstract : Ett skogsbestånds monetära virkesproduktionsvärde kan beräknas som bruttointäkt minus avverkningskostnad. Såväl bruttointäkt som avverkningskostnad beror på skogstillståndet; främst beståndets volym per arealenhet, medelstammens volym och virkeskvaliteten. READ MORE