Essays about: "Prognostisk markör"

Found 4 essays containing the words Prognostisk markör.

 1. 1. Proliferation and expression of p53 in odontogenic tumours - An immunohistochemical analysis

  University essay from Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD); Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD)

  Author : Johanna Wassberger; Mahtab Yarahmadi; [2017]
  Keywords : Immunohistochemical analysis; p53; Ki-67; Ameloblastoma; Adenomatoid Odontogenic Tumour; Ameloblastic Fibroma; Odontogenic Fibroma; Humans; Epithelium; Tumour therapy resection; Gene mutation; Proliferation; Recurrence; Prognostic marker;

  Abstract : Introduktion: Ameloblastom (AB), adenomatoid odontogen tumör (AOT), ameloblastiskt fibrom (AF) och odontogent fibrom (OF) är odontogena tumörer som innehåller epiteliala komponenter. Frekvensen av recidiv hos dessa varierar från låg förekomst till relativt hög förekomst. READ MORE

 2. 2. Chromogranin A i blod och i saliv hos hundar

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Ellen Byström; [2014]
  Keywords : hund; chromogranin A; salivinsamling; stressmarkör; prognostisk biomarkör;

  Abstract : Chromogranin A (CgA) är ett protein som finns i chromaffinceller i binjuremärgen och sympatiska nervändar. CgA frisätts tillsammans med adrenalin och noradrenalin, transmittorsubstans i sympatiska nervsystemet, genom exocytos, vid ökad sympatikusaktivitet. READ MORE

 3. 3. HMGB1 – en möjlig biomarkör för sepsis

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Aime Ambrosen; [2014]
  Keywords : HMGB1; SIRS; Sepsis; Pyometra; Hund;

  Abstract : Pyometra är en vanlig sjukdom hos äldre, okastrerade tikar. Oftast uppträder sjukdomen i efterlöpet då tiken står under progesteronpåverkan vilket gör livmodern mer mottaglig för bakteriella infektioner. Enligt studier är Escherichia coli den bakterie som vanligen isoleras från livmodern. READ MORE

 4. 4. Laktatnivån i blodet : en prognostisk markör för tikar med pyometra?

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Hanna Bergström Ledin; [2011]
  Keywords : Laktat; Prognostisk markör; Pyometra; Hund; Tik;

  Abstract : The purpose of the present study was to explore if blood lactate levels are increased in bitches with pyometra, and if the lactate measurement could be used as a prognostic indicator and to determine outcome. The present study included 16 bitches with pyometra that were admitted to the University Animal Hospital, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden. READ MORE