Essays about: "Project Management"

Showing result 1 - 5 of 2361 essays containing the words Project Management.

 1. 1. Hantering av friyta vid förskoleutbyggnad : samsyn och konfliktpunkter i synen på kvalité i förskolans utemiljö

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Niki Lindgren; [2020]
  Keywords : preschool; outdoor environment; development; learning; play; pedagogical quality; socialt samspel; barns utveckling; förskolegård;

  Abstract : Förskolan har blivit symbol för den fysiska miljö där barn spenderar större delen  av sina första levnadsår. Förskolan har det senaste decenniet även blivit en del  av det svenska utbildningssystemet och är därmed barnets första möte med  formellt lärande, men lek och omsorg är andra viktiga dimensioner i  förskoleverksamhet. READ MORE

 2. 2. The challenge of data-driven requirements elicitation techniques : Systematic Literature Review & Controlled Experiment

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Author : Tianpeng Zhang; Linxiang Ruan; [2020]
  Keywords : Requirements Elicitation; Data-Driven Requirements; Social Network Analysis; Text Classification;

  Abstract : Background. Nowadays, Requirements Engineering(RE) focuses not only the pri- mary stakeholders but also large scale data, which comes from an amount of cus- tomers’ operations and feedback. For instance, the user reviews in the mobile app platform become an important analysis target, since they contain a lot of informa- tion. READ MORE

 3. 3. Analyzing Agile Project Success Criteria from a Practitioner Perspective

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Author : Balajikarthik Kothuru Chinnadurai; [2020]
  Keywords : Agile project management; Agile project success definition; Agile project success criteria; Agile triangle;

  Abstract : Problem: Researchers argue that the definition of project success is difficult to pinpoint as it varies depending on both individual perspectives and situational factors such as the organization and the project type. They also argue that the traditional way of evaluating project success, by adhering to schedule, cost, and scope, is outdated and incomplete and hence there still exists no exact definition for agile project success. READ MORE

 4. 4. Offentliga rum med utrymme för temporära funktioner : Norrköpings kommun som exempel

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Amanda Söderling; [2020]
  Keywords : temporär landskapsarkitektur; temporär användning; place; space; territorialitet; medskapande; placemaking; placekeeping; medborgardialog;

  Abstract : Att arbeta med temporär landskapsarkitektur blir allt vanligare i planeringssammanhang. De senaste åren har exempel på ytor i våra städer som fått temporära användningsområden i form av exempelvis sommargågator och temporära parker dykt upp på flera håll i Sverige. READ MORE

 5. 5. BLUE GAS

  University essay from Lunds universitet/Industridesign

  Author : Jeff Daniel Bennett; [2020]
  Keywords : Arts and Architecture; Technology and Engineering;

  Abstract : For a city and culture that excels at adding value to waste, Kisumu struggles with a systematic approach for solid-waste management. Food and animal wastes run rampant in the streets while families still cook for hoursevery day using harmful fuels like kerosene, charcoal and firewood. READ MORE