Essays about: "Project management and knowledge management"

Showing result 1 - 5 of 624 essays containing the words Project management and knowledge management.

 1. 1. How can the CFO be a valuable ally for innovation? - A multiple-case study on what current methods CFOs are using for fostering innovation in an organisation

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Ellinor Joelsson; Linnéa Ragnell; [2020-07-23]
  Keywords : Innovation; Chief Financial Officer CFO ; Innovation Management; CFO methods for innovation; Pentathlon Framework; Innovation Control Systems;

  Abstract : Globalisation, digitalisation and rapid advancements in technology are creating faster businessenvironments which demand organisations to be more innovative. At the same time, it has beenproven difficult for companies to successfully manage innovation. READ MORE

 2. 2. Innovating Inside the Box - An Exploratory Comparative Case Study of Regulations’ Impact on Innovation in the Insurance Industry

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Alexander Ivarsson; Emma Rittgård; [2020-07-22]
  Keywords : Financial innovation; Innovation management; Regulation; Insurance;

  Abstract : Innovation in general is an important driver for economic growth and consumer welfare.However, with the purpose of consumer protection and ensuring stability of the financialsystem, the insurance sector is bound to follow stricter regulations than most other sectors. READ MORE

 3. 3. Enhancing the Innovation Performance by Employing Criteria - A Multiple Case Study of How Decision-Makers at Large Enterprises in Sweden Can Employ Criteria to Evaluate Early-Stage Innovation Projects

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Ebba Hällin Olsson; Kristina Landström; [2020-07-22]
  Keywords : Front end Innovation; Early-stage innovation project; Idea screening; Idea selection; Idea evaluation; Idea assessment; Project selection; Decision-making and Intuition;

  Abstract : Background and Purpose: Innovation cycles continues to become progressively shorter, hencemaking it more important for companies to make the right decision regarding what ideas to developfurther, and which ones to reject. Ideas emerge in the front end of the innovation process,characterized by high uncertainty and low level of available information. READ MORE

 4. 4. Urban buskmosaik : nutida perspektiv på buskars användning i hållbara och attraktiva utemiljöer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emma Axelsson; Matilda Eriksson; [2020]
  Keywords : biotopplantering; buskar; The woody meadow project; växtsamhälle; hed; stäpp; shrubland; hårdgjord miljö;

  Abstract : Buskar är en välanvänd växtkategori i offentlig miljö i Sverige, men tenderar att framför allt användas i monotona massplanteringar som både har låga visuella- och ekologiska värden. Samtidigt är buskar det växtmaterial som är mest användbart med avseende på hållbarhet, låg skötselintensitet och mångsidighet. READ MORE

 5. 5. Hantering av friyta vid förskoleutbyggnad : samsyn och konfliktpunkter i synen på kvalité i förskolans utemiljö

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Niki Lindgren; [2020]
  Keywords : preschool; outdoor environment; development; learning; play; pedagogical quality; socialt samspel; barns utveckling; förskolegård;

  Abstract : Förskolan har blivit symbol för den fysiska miljö där barn spenderar större delen  av sina första levnadsår. Förskolan har det senaste decenniet även blivit en del  av det svenska utbildningssystemet och är därmed barnets första möte med  formellt lärande, men lek och omsorg är andra viktiga dimensioner i  förskoleverksamhet. READ MORE