Essays about: "Prolactin"

Showing result 1 - 5 of 12 essays containing the word Prolactin.

 1. 1. The cow eye : function and effect of light on milk yield

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Hanna Tiilikainen; [2018]
  Keywords : cow-eye; light; photoperiod; milk-yield; prolactin; melatonin;

  Abstract : The purpose of this review was to study the cow’s eye physiology, focusing on how light affects the cow’s milk yield. It has been shown in studies that more hours of light per day (16 hours of light a day, as opposed to about 9-12 hours of light a day), increases milk yield for dairy cows. READ MORE

 2. 2. Metoder som använts för att studera effekter av ljus avseende fysiologi och mjölkproduktion hos mjölkkor

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Moa Hagelberg; [2018]
  Keywords : ljusperioder; ljusintensitet; melatonin; IGF-1; prolaktin;

  Abstract : Syftet med denna litteraturstudie var att i åtta studier jämföra metodik som använts för att undersöka olika dagsljusperioders och ljusintensiteters inverkan på mjölkkors mjölkproduktion, inklusive effekter på koncentrationerna av insulinliknande tillväxtfaktor-1, prolaktin och melatonin. I de granskade studierna har faktorer som dagsljusperiodens längd och ljusintensitet testats, och försöken har pågått under 63–350 dagar med behandlingsperioder på 21–280 dagar. READ MORE

 3. 3. Toxocara canis hos nyfödda valpar : immunologiska faktorer vid överföring från tik till foster

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Anna Emlén; [2017]
  Keywords : toxocara canis; immunförsvar; hund; dräktighet; valp; immune response; dog; pregnancy; puppy;

  Abstract : Hundens spolmask Toxocara canis är en vanlig parasit hos unga valpar som i värsta fall kan orsaka dödsfall. Smittan sker framförallt intrauterint från den dräktiga tiken som bär inkapslade larver i sina vävnader. Dessa reaktiveras kring dag 40 i dräktigheten och vandrar över placenta till foster. READ MORE

 4. 4. Bisfenol A : substans med tänkbar cancerogen effekt på hundens juver

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Carolina Falkman; [2017]
  Keywords : bisfenol a; juvertumör; hund; bröstcancer; mekanismer;

  Abstract : Bisfenol A (BPA) är i vår miljö en ständigt närvarande organisk förening som används vid plastframställning. Vattendrag, hushållsdamm, elektronik och tuggleksaker av plast är bara en bråkdel av källorna där vi och våra husdjur utsätts för denna östrogenlika substans. READ MORE

 5. 5. Reproduktionscykelns inverkan på tikens beteende

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Anna Anderberg; [2016]
  Keywords : aggressivitet; hund; kastrering; reproduktionscykel; reproduktionshormoner; skendräktighet;

  Abstract : Hundars reproduktionscykel skiljer sig från andra däggdjurs. Skendräktighet är relativt vanligt hos hund och ca 40 % av alla tikar i Sverige drabbas av tydlig skendräktighet varje år. READ MORE