Essays about: "Prospect and Refuge"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the words Prospect and Refuge.

 1. 1. Green spaces in urban environments as a human restoration resource

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Bärg; [2019]
  Keywords : restorative environments; pocket parks; green environments; urban environments; Attention Restoration Theory; Stress Recovery Theory; Prospect and Refuge; Arousal theory; territoriality; personal space;

  Abstract : Densification in cities around the world is a trend and the amount of people who is suffering from stress is increasing. It is well known that green environments are good for our health and that they can help to reduce stress. READ MORE

 2. 2. Urbanisering av flyktingläger : att skapa ett hem

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emma Henriksson; [2016]
  Keywords : UNHCR; urbana värden; emergency Handbook; fysisk planering; identitet; Zaatari; Azraq;

  Abstract : Denna kandidatuppsats är en studie av UNHCR:s (The United Nations High Commissioner for Refugees) riktlinjer för planering och uppbyggnad av flyktingläger, flyktingars möjlighet till att skapa sig ett hem samt fenomenet urbanisering i flyktingläger. Litteraturstudier samt en intervju har gjorts för att försöka besvara hur UNHCR:s riktlinjer svarar mot flyktingars behov av en boplats, hur de skulle kunna utvecklas och vilka värden som finns i urbana miljöer. READ MORE

 3. 3. Det tilltalande landskapet : en studie av Lancelot Capability Browns arkitektoniska stil utifrån Jay Appletons prospect and refuge-teori

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Filip Lönnström; [2016]
  Keywords : Jay Appleton; Lancelot Capability Brown; landskapspark; miljöpsykologi; prospect and refuge;

  Abstract : Lancelot Capability Brown (1716-1783) förändrade den engelska landsbygden genom att rita ett stort antal omfattande parkanläggningar. Browns landskapsparker kännetecknas av böljande gräsytor, grupperingar av träd och slingrande vattendrag. READ MORE

 4. 4. Att skapa mening med trädgården som medium : förslag till två trädgårdar för sorgebearbetning

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Isa Hilldetun; [2015]
  Keywords : sorg; sorgebearbetning; trygghet; innergård; mening; koncept; metafor; trädgårdsdesign;

  Abstract : Den här uppsatsen försöker besvara frågan om hur man kan förmedla känslor, tankar och stämningar till människor med trädgården som medium. Uppsatsen söker även svar på om man specifikt kan designa gröna miljöer som riktar sig till människor som går igenom ett sorgearbete. READ MORE

 5. 5. Torget som blir till slagfält varje natt... En studie om Fristadstorget i Eskilstuna och dess planering utifrån ett trygghetsperspektiv

  University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Author : Paulina Källman; [2012]
  Keywords : trygghet; fysisk planering; sociala aspekter; kriminalitet; urbanitet; torg; Fristads-torget; mediepåverkan;

  Abstract : Målet med uppsatsen är att beskriva vilka fysiska och sociala planeringsaspekter som kan verka trygghetsskapande på urbana platser. Målet har även varit att undersöka eskilstunabornas trygghetsuppfattning på Fristadstorget. READ MORE