Essays about: "Protoplast"

Found 2 essays containing the word Protoplast.

 1. 1. Protoplast isolation and transformation in sweetpotato

  University essay from Lunds universitet/Bioteknik; Lunds universitet/Bioteknik (master)

  Author : Jakob Steiner; [2022]
  Keywords : Protoplast; Sweetpotato; Isolation; Transformation; Regeneration; Callus; Propagation; In-vitro; Solanales; Celluase; Cell; Plant; Leaf; Petiole; Biotechnology; Biology and Life Sciences;

  Abstract : Med målet att utvärdera en mindre restriktiv teknik för genmodifiering i sötpotatis (Ipomoea batatas), både gällande ekonomiska begränsningar såväl som det tid och energi bemödande som ett sådant projekt oundvikligen påbrår, har vi arbetat flitigt med att etablera optimerade parameters för protoplast isolation och fortsättningsvis också utforskat lovande protokoll för transformation och regeneration av dessa protoplaster, för att slutligen framställa nya genotyper. Således har en extensiv litteraturundersökning av tidigare publicerade protokoll, varav explantor från sötpotatis men också relaterade arter inom Solanales ordningen har diskuterats, utfärdades varefter datan analyserades via diverse avancerade statistiska modeller. READ MORE

 2. 2. Optimization of protoplast methods suitable for transient CRISPR/Cas9 expression in Lepidium campestre

  University essay from SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Author : Louise Selga; [2017]
  Keywords : protoplasts; lepidium campestre; CRISPR Cas9;

  Abstract : Lepidium campestre is a wild oil species with a number of traits that are beneficial from an agricultural point of view. CRISPR/Cas9 could be used transiently in protoplasts to accelerate domestication of L. campestre. READ MORE