Essays about: "Prov"

Showing result 11 - 15 of 316 essays containing the word Prov.

 1. 11. Advanced control of chromatography systems for automated analysis of monoclonal antibodies

  University essay from Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Author : Jerry Guan; [2021]
  Keywords : Chemical engineering; Kemiteknik; Chromatography; Analysis; HPLC; Python; Automatic process control; Monoclonal Antibodies; Antibody purification; Technology and Engineering;

  Abstract : Nedströmsprocesser för rening av biologiska läkemedel som monoklona antikroppar rör sig från batch-processer till kontinuerliga, och vidare till helt automatiska, kontinuerliga nedströmsprocsser. En del av visionen för automatiska reningsprocesser är möjligheten att automatiskt analysera från olika steg av reningen. READ MORE

 2. 12. Determination of thermal conductivity for mastic asphalt by combining previously performed laboratory work and TASEF

  University essay from Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Author : Martin Kruse Lindgren; [2021]
  Keywords : Mastic asphalt; BPGJA-11; thermal conductivity; TASEF; FEM; Timber; Gjutasfalt; BPGJA-11; termisk konduktivitet; TASEF; FEM; Trä;

  Abstract : Mastic asphalt is a material which in Sweden mainly is used as coating for bridges, parking decks, courtyards and terraces. Mastic asphalt is a material built-up by a combination of bitumen (a type of binder), well-graded aggregate (consists of both coarse and fine ballast), filler, sand and sometimes also fine graded macadam. READ MORE

 3. 13. Automated Bacterial Lighting System : An Agriculture Technology Solution with Focus on User Experience

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Viktor Jäger; Sebastian Pazirai; [2021]
  Keywords : AgTech; Bluetooth; Android application; control electronics; user experience; AgTech; Bluetooth; Androidapplikation; styrelektronik; användarupplevelse.;

  Abstract : Technology in agriculture has in recent years gone from being traditional equipment for agriculture to digital monitoring systems, data collection, and optimization of various processes. The technology within the agriculture domain is called AgTech. READ MORE

 4. 14. Evaluation of Dissolved Air Flotation for Water Purification: With Focus on Floc Characteristics and PFAS

  University essay from KTH/Kemiteknik

  Author : Ludwig Löf; [2021]
  Keywords : Water treatment; Sedimentation; Flotation; PFAS; Zeta potential; Vattenbehandling; Sedimentering; Flotation; PFAS; Zeta potential;

  Abstract : I detta projekt har experiment utförts med mål att förse kommunalförbundet Norrvatten med data som kan användas som underlag för beslutsfattande angående om deras fällningslinjer i vattenreningsprocessen ska köras i flotation eller sedimentering. För detta ändamål har koncentrationen av poly- och perfluorerade alkylsubstanser (PFAS) samt karaktär av agglomererade partiklar (flockar) undersökts och jämförts mellan fällningslinjer som körs i olika konfigurationer. READ MORE

 5. 15. Nitrogen Without Oxygen : The effect of ferroalloys added after vacuum treatment on cleanliness of nitrogen-alloyed tool steel

  University essay from KTH/Materialvetenskap

  Author : Leo Nilsson Hultén; [2021]
  Keywords : Tool steel; Electro-Slag Remelting ESR; Nitrogen Alloying; Ferroalloys; Nonmetallic Inclusions NMI; Verktygsstål; Elektroslaggomsmältning ESR; Kvävelegering; Ferrolegeringar; Ickemetalliska Inneslutningar NMI;

  Abstract : Nitrogen-alloyed tool steel is made at Uddeholms AB by adding high-nitrogen ferroalloy after vacuum degassing where introduced impurities are hard to remove. In this thesis two types of high-nitrogen ferrochromium are compared, a solid version and a powder cored wire. READ MORE