Essays about: "Prov"

Showing result 11 - 15 of 348 essays containing the word Prov.

 1. 11. Infektiös keratokonjunktivit hos semidomesticerad ren (Rangifer tarandus tarandus)

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Julia Bonevik; [2022]
  Keywords : Infektiös keratokonjunktivit; ren; CvHV2; klamydia; kornealödem; kornealulcer;

  Abstract : Infektiös keratokonjunktivit, IKC, är en ögonsjukdom som drabbar flera arter, däribland ren. Sjukdomen rapporterades på ren för första gången för mer än 100 år sedan, men ännu är mycket okänt kring sjukdomsprevalens, sjukdomsframkallande agens och riskfaktorer för insjuknande. READ MORE

 2. 12. Descriptive Labeling of Document Clusters

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Adam Österberg; [2022]
  Keywords : Natural Language Processing; Wikipedia; Topic Modeling; Labeling; Språkteknologi; Wikipedia; Temamodellering; Märkning;

  Abstract : Labeling is the process of giving a set of data a descriptive name. This thesis dealt with documents with no additional information and aimed at clustering them using topic modeling and labeling them using Wikipedia as a second source. Labeling documents is a new field with many potential solutions. READ MORE

 3. 13. Amino Acid Analysis : Establishment of a GC-FID method for Amino Acid Analysis in Legumes

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Author : Ludvig Karlsson; [2022]
  Keywords : Amino Acids; GC-FID; Hydrolysis; Legumes; Aminosyror; GC-FID; Hydrolys; Baljväxter;

  Abstract : Demands for plant-based diets sufficient in all required amino acids are increasing due to health and environmental advantages. As legumes offer a complementing source of quality protein to the already heavily consumed cereals, methods for determining amino acid compositions in legumes are needed. READ MORE

 4. 14. EXPRESSION OF SUGAR BEET HEMOGLOBIN IN PICHIA PASTORIS

  University essay from Lunds universitet/Tillämpad biokemi; Lunds universitet/Teoretisk kemi

  Author : Johan Pettersson; [2022]
  Keywords : Pichia pastoris; expression; sugar beet; hemoglobin; km71; ppic9; ppic3.5; phil-s1; applied biochemistry; Biology and Life Sciences;

  Abstract : People who don’t eat meat can suffer from iron deficiency due to the lower efficiency of absorption of non-heme iron compared to heme iron. The aim of this master thesis was to explore the possibilities of producing a plant-based alternative of heme-iron by evaluating the efficiency of expression of sugar beet hemoglobin in the methylotrophic yeast Pichia pastoris. READ MORE

 5. 15. Celltalet i mjölk hos svenska mjölkgetter

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Ellen Thor; [2022]
  Keywords : mjölkgetter; celltal; Sverige; getmjölk; CAE; böldsjuka; mjölkningsrutiner; tankmjölk; ELISA; enkätundersökning;

  Abstract : Hos mjölkkor är celltalsanalyser av mjölken ett frekvent använt mått som indikator på mjölkens kvalité och kons hälsostatus. Ett ökat celltal i mjölken beror hos kor främst på juverinflammation och detta används som en indikator för juverhälsa både på individ- och besättningsnivå. READ MORE