Essays about: "Prov"

Showing result 21 - 25 of 316 essays containing the word Prov.

 1. 21. U-Pb age constraints on the host rocks of the Barsele Norra Volcanogenic Massive Sulphide deposit, northern Sweden

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Author : Maria Sandlund; [2021]
  Keywords : Geochronology; Skellefte district; Barsele; VMS; LA-ICP-MS; SEM;

  Abstract : The Barsele area is located in the "Gold Line", southwest of the volcanogenic massive sulphide (VMS) Skellefte district which hosts more than 85 known VMS-deposits where some are gold-bearing. The Barsele area consists of the Central, Avan and Skiråsen intrusion hosted gold deposits, the Norra gold-bearing VMS-deposit and the Risberget zone. READ MORE

 2. 22. Exploring Flow Cytometry for Monitoring of Microbial Water Quality During Maintenance of Drinking Water Pipes

  University essay from Lunds universitet/Teknisk mikrobiologi

  Author : Måns Zamore; [2021]
  Keywords : flow cytometry; microbiology; drinking water; applied microbiology; Biology and Life Sciences;

  Abstract : Faster methods of analysing microbial drinking water quality after pipe breaks or new pipe installations would have beneficial implications. This thesis investigates the use of flow cytometry and cultivation-based techniques in connection to maintenance works, and how flow cytometry can aid in the decision-making around putting drinking water pipes in operation. READ MORE

 3. 23. Population structure of Puccinia graminis, the cause of stem rust on wheat, barley, and rye in Sweden

  University essay from SLU/Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

  Author : Clara Kjellström; [2021]
  Keywords : plant pathology; plant disease; crop protection; fungi; P; graminis f.sp. tritci; P. graminis f.sp. secale; P. graminis f.sp. hordei;

  Abstract : Rust fungi belong to the phylum Basidiomycetes, order Uredinales cause damage on almost all plants, including cereal crops. Some of the species within the genus Puccinia causes rust disease on cereal crops. One example of a disease from this genus is Puccinia graminis, which historically has caused severe damage in cereal crop production. READ MORE

 4. 24. Perceptuell inlärning av bedömning av bakbenshälta hos häst : en jämförande studie av två digitala inlärningsverktyg

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Marika Erkkilä; [2021]
  Keywords : häst; bakbenshälta; perceptuell inlärning; datorbaserad träning; LamenessTrainer; veterinärstudenter; hältbedömning;

  Abstract : Syftet med studien var att undersöka om det går att förbättra studenters förmåga att bedöma bakbenshältor hos hästar på video, med hjälp av två olika datorbaserade inlärningsverktyg som också jämfördes med avseende på deras effekt på perceptuell inlärning. En specialgjord träningsmodul för perceptuell inlärning av bedömning av bakbenshältor skapades på student-webbportalen Canvas. READ MORE

 5. 25. Skillnader i vårvetekärnors utseende : betydelse av sort, miljö och gödsling

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : John Pålsson; Magnus Hammargren; [2021]
  Keywords : kärnstorlek; kärnform; kärnvolym; rundhet; Cgrain Value; vårvete; lantsorter; evolutionära sorter; Triticum aestivum;

  Abstract : Intresset för lantsorter är något som ökar för att de är odlingssäkra i system med små insatser, förväntas klara framtida klimatförändringar med ökad risk för torka bra, samt för att de har goda bakningsegenskaper. Lantbrukare som odlar lantsorter upplever att de är småkorniga jämfört med moderna sorter och att kärnorna är rundare än hos moderna vårvetesorter. READ MORE