Essays about: "Prov"

Showing result 6 - 10 of 316 essays containing the word Prov.

 1. 6. Utvärdering av blodsockermätarna Accu-Chek Aviva och gPet PLUS för kattprover

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Kajsa Witthuhn; [2021]
  Keywords : diabetes mellitus; portabel blodglukosmätare; metodjämförelse; validering;

  Abstract : Det är viktigt att koncentrationen av glukos i blodet hålls inom snäva gränser. Vid mätningar av koncentrationen av blodglukos (BG) tros resultatet kunna variera beroende på ett antal faktorer, exempelvis om mätningen utförs på venöst eller kapillärt blod. Diabetes mellitus är idag en av kattens vanligaste endokrina sjukdomar. READ MORE

 2. 7. Development of a new quantitative PCR analysis method for HIV-1

  University essay from KTH/Proteinvetenskap

  Author : Jacob Schöldström Degenne; [2021]
  Keywords : qPCR; HIV; HIV-1; Primer; Probe; TaqMan; Genotype; Sensitivity; Specificity; qPCR; HIV; HIV-1; Primer; Probe; TaqMan; Genotyp;

  Abstract : På grund av planerat tillverkningsstopp av instrumenten som används idag på Octapharma AB, så syftar detta projekt till nyutvecklingen av en kvantitativ PCR analysmetod för detektion av HIV-1 i human blodplasma, genom TaqMankemi. Projektet inkluderade design, testning och utvärdering av olika set av primer och probe sekvenser. READ MORE

 3. 8. The influence of antimicrobial agents on the development of antibiotic resistance in the vaginal bacterial flora of artificially inseminated mares : a study on mares in a stud environment

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elin Wilén; [2021]
  Keywords : antibiotics; antimicrobial resistance; bacteriology; breeding; equine reproduction; reproductive techniques; semen extender; stud farm;

  Abstract : In Sweden and in many other countries, artificial insemination (AI) is frequently used in horse breeding. The technology makes it possible to use genetic material from horses in different geographical locations in an effective way, minimizing the risk of infection or even injury to both horses and stud personnel. READ MORE

 4. 9. Hälta hos svenska slaktgrisar : patologiska förändringar och behandling

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Johanna Gripsborn; [2021]
  Keywords : hälta; gris; slaktgris; behandling; antibiotika; NSAID;

  Abstract : Hälta är ett vanligt problem inom grisproduktionen med konsekvenser för både djurvälfärd och ekonomi. Definitionen av hälta är en avvikelse i det normala rörelsemönstret, vilken ofta är associerad med smärta. READ MORE

 5. 10. Detection of Amphetamine with Graphene Quantum Dots

  University essay from KTH/Tillämpad fysik

  Author : Carl Fredrik Åslund; [2021]
  Keywords : Graphene quantum Dots; Amphetamine; Sensor; GQD; Grafen kvantprickar; Amfetamin; Sensor; GQD;

  Abstract : Amphetamine abuse is an enduring problem in many developed nations, including Sweden. It causes lasting damage both to its users and in the form of increased strain on healthcare services. It is therefore critical that police be equipped with the tools necessary to rapidly and accurately identify any samples in order to combat this scourge. READ MORE