Essays about: "Prunus"

Showing result 1 - 5 of 24 essays containing the word Prunus.

 1. 1. Hur påverkar företableringssubstrat rot- och skottillväxt? : en jämförande studie av företablering av träd i torv, pimpsten och pimpsten med biokol

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Hedda Svendsen; [2021]
  Keywords : träd; företablering; bjälklag; finrötter; substrat; biokol; pimpsten; torv; skott; tillväxt; rotlängd; rotvolym; Prunus cerasifera;

  Abstract : Den här studien undersöker hur företableringssubstrat påverkar rot- och skottillväxt hos träd av arten Prunus cerasifera. Studiens syfte är att undersöka om företablering i substrat av torv, pimpsten och pimpsten med biokol under ett år påverkar tillväxten hos finrötter och årsskott olika för behandlingarna. READ MORE

 2. 2. Implementation of native tree species in Rwandan forest plantations : recommendations for a sustainable sector

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Roberto Enrico Stelstra; [2021]
  Keywords : silviculture; tropical; mixed plantations; indigenous species;

  Abstract : The forest plantations in Rwanda have been dominated by monocultures of exotic species, primarily Eucalyptus and Pinus, for the last 100 years. This type of monoculture leaves the forests vulnerable to disturbances like pests and droughts, and has a negative impact on the species biodiversity in the Rwandan forests. READ MORE

 3. 3. Tillväxt hos alléträd i plantskola : en undersökning på containerodlade alléträd inom släktena Quercus, Acer, Sorbus och Prunus

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Desideria Ahnfelt; [2020]
  Keywords : stamomkrets; plantskola; tillväxt; containerodling; tree trunk circumference; tree size; measurements of trunk; nursery production; tree growth;

  Abstract : Syftet med denna undersökning har varit att utvärdera, diskutera och undersöka tillväxt på stamomkrets på containerodlade alléträd producerade i plantskola. Målet har varit att se vilka slutsatser som kan dras när det gäller tillväxt från ett år till ett annat av fyra utvalda trädsläkten: Quercus, Acer, Prunus och Sorbus. READ MORE

 4. 4. Ett bidrag till utvärdering av träds hantering av ett framtida urbant klimat : en studie av vatten- och torkstress påverkan på tillväxt hos Prunus avium, Prunus mahaleb och Prunus padus

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elin Rowicki; [2020]
  Keywords : Prunus; träd; klimat; urban miljö; torkstress; vattenstress; sekundärtillväxt;

  Abstract : Vid Sveriges lantbruksuniversitet Alnarp pågår ett forskningsexperiment där Anna Levinsson, Björn Wiström, Tobias Emilsson och Henrik Sjöman undersöker utvecklingen hos träd som utsätts för vatten- eller torkstress. Syftet är att utvärdera arter som kan hantera framtidens klimat, vilket förväntas innehålla fler perioder av torka och översvämningar. READ MORE

 5. 5. Effects of climate change on potential geographical distribution of Prunus africana (African cherry) in the Eastern Arc Mountain Forests of Tanzania

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Richard Giliba; [2018]
  Keywords : cchange; species distribution; range shift; suitable habitats; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : The aim of this study was to model the impacts of climate change on potential geographical distribution of Prunus africana in the Eastern Arc Mountains of Tanzania. Maximum Entropy modelling was used to construct species distribution maps for P. READ MORE