Essays about: "Purchase decision"

Showing result 1 - 5 of 165 essays containing the words Purchase decision.

 1. 1. The Country-of-Origin Effect in the Personal Care Market : A study on Swedish consumers’ perception of Chinese products

  University essay from Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Author : Simon Andersson; Gustaf Persson; [2019]
  Keywords : Country-of-origin; COO; Country-of-origin effects; Product evaluation; Cultural differences; Made in China; Consumer behaviour; Purchase decision; Trust;

  Abstract : Title: The Country-of-Origin Effect in the Personal Care Market  Level: Final assignment for Bachelor’s Degree in Business Administration Author: Simon Andersson and Gustaf Persson Supervisor: Jonas Kågström Date: 2019 – January Aim: The study aims to analyse Swedish consumers’ perceptions on the Country-of-Origin effects regarding Chinese products. Method: The study is based on a quantitative method. READ MORE

 2. 2. Does social media advertising influence purchasing behavior via EWOM? : A survey study on millennials at LTU

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Araz Jamshidi; Oliver Östensen; [2019]
  Keywords : Advertising; Millennials; Social media; Purchase decision; Electronic Word Of Mouth EWOM .;

  Abstract : Social media is a big part of a millennial's life. It is where they communicate with their friends and share experiences. Companies know this and are subsequently trying to reach consumers on social media with their advertising. READ MORE

 3. 3. Online or offline: Perceived risk and its influence on young consumers decision of where to consume.

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Martin Ejresjö; Christopher Olsson; [2018-07-03]
  Keywords : online; offline; perceived risk; decision; young consumers;

  Abstract : MSc in Marketing and Consumption.... READ MORE

 4. 4. “I expect to get free shipping”

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Anne-Charlotte Paas; Rebecka Melin Oscarsson; Simona Dimitrova; [2018-07-03]
  Keywords : Retail; E-tailing; Shipping Handling costs; Transaction cost; Decision-making; Online shopping; Willingness to purchase; Sustainability;

  Abstract : MSc in Marketing & Consumption.... READ MORE

 5. 5. Utveckling och test av en leverantörsportföljmodell för industriell virkesförsörjning

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Elin Andreasson; [2018]
  Keywords : portföljmodell; beslutstöd; scenarioanalyser; råvaruförsörjning;

  Abstract : Skogsindustrin klassas som en processtillverkandeindustri vilket gör att deras drift och vinst är helt beroende av tillgången och priset på råvaran. Det sätter stor press på inköpsenheten och även små procentuella förbättringar av råvaruförsörjningskostnaden gör en stor skillnad på företagets finansiella resultat. READ MORE