Essays about: "Quality improvement"

Showing result 1 - 5 of 462 essays containing the words Quality improvement.

 1. 1. Connecting the dots - mapping the use of conservation records for quantification and research

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Author : Maria Norefors; [2020-08-05]
  Keywords : conservation records; information retrieval; data mining; epidemiology; quantification; conservation document;

  Abstract : Degree project for Bachelor of Science in Conservation2020, 180 HECSecond Cycle2020:22.... READ MORE

 2. 2. Sustainability implementation within the value chain using continuous improvement - A case study of MNCs implementation of sustainability

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Sofia Alamino; Johanna Selén; [2020-06-25]
  Keywords : Sustainability; Triple Bottom Line; value chain; continuous improvement;

  Abstract : MSc in International Business and Trade.... READ MORE

 3. 3. Generating synthetic brain MR images using a hybrid combination of Noise-to-Image and Image-to-Image GANs

  University essay from Linköpings universitet/Statistik och maskininlärning

  Author : Lennart Schilling; [2020]
  Keywords : Generative Adversarial Network; GAN;

  Abstract : Generative Adversarial Networks (GANs) have attracted much attention because of their ability to learn high-dimensional, realistic data distributions. In the field of medical imaging, they can be used to augment the often small image sets available. READ MORE

 4. 4. Towards Zero Defects in the Aerospace Industry through Statistical Process Control : A Case Study at GKN Aerospace Engine Systems

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Hugo Andrén; [2020]
  Keywords : Zero Defects; Statistical Process Control; Quality Management; Industry 4.0; Aerospace Industry;

  Abstract : With the ongoing transformation of modern manufacturing systems in an industry 4.0 environment, industrial actors may see great improvements with respect to quality towards a state of near zero defects. READ MORE

 5. 5. Följsamhet till handhygienrutiner på ett hästsjukhus i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elenora Bader; Fanny Kågström; [2020]
  Keywords : följsamhet; genomsläpplighet; handdesinfektion; desinfektion; handhygien; handskar; häst; smittskydd; vårdhygien;

  Abstract : Hästsjukvården har under årens gång börjat efterlikna sjukvården på humansidan, och i och med det har kraven på god vårdhygien blivit mer strikta. Ökande patientflöden och större patientantal på en begränsad yta leder till en ökad risk för smittspridning och en god handhygien är essentiell för att förhindra att smittsamma agens överförs mellan patienter. READ MORE