Essays about: "Quercus rubra"

Found 3 essays containing the words Quercus rubra.

 1. 1. Hur grönt är ett stadsträd? : ett stadsträds klimatavtryck ur ett livscykelperspektiv

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Erik Lind; [2020]
  Keywords : klimatavtryck; stadsträd; livscykelanalys; LCA; växthusgasutsläpp; koldioxidupptag; kolförråd; kolsänka; Salix alba; Quercus rubra; Pinus sylvestris; negativa utsläpp; klimatförändringar;

  Abstract : I uppsatsen undersöks vad plantering av ett enskilt stadsträd har för effekt på växthusgasbalansen. Ämnet undersöks genom litteraturstudie och livscykelanalys av plantering av E-plantor av trädarterna Salix alba, Quercus rubra och Pinus sylvestris i plantskolestorlek alléträd 30-35 med rotklump i öppen parkmark i Helsingborg, Stockholm och Umeå. READ MORE

 2. 2. Rödekens möjligheter som skogsträd i södra Sverige

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Hampus Jörning; [2019]
  Keywords : klimatförändringar; främmande trädslag; Quercus rubra;

  Abstract : Sverige står troligtvis inför ett framtida klimatskifte med varmare klimat samt en ökad risk för extremt väder. De svenska inhemska alternativen är relativt få, gran (Picea abies) som idag dominerar det svenska skogsbruket är allt mer utsatt för biotiska- och abiotiska faktorer. READ MORE

 3. 3. Estimation of the potential BVOC emissions by the different tree species in Malmö

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Larissa Lisa Gesa Scholz; [2019]
  Keywords : BVOC emissions; isoprene; monoterpene; air quality; Malmö; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : BVOC emissions from trees contribute to ozone and secondary aerosol formation and therefore have an impact on air quality. The two most abundant BVOCs emitted from trees are isoprene and monoterpenes. READ MORE