Essays about: "Röntgen"

Showing result 1 - 5 of 80 essays containing the word Röntgen.

 1. 1. Quality Assurance of Intra-oral X-ray Images

  University essay from Umeå universitet/Radiofysik

  Author : Dieudonne Diba Daba; [2020]
  Keywords : Intraoral; X-rays; Intraoral X-rays; Quality assurance; Quality control; image quality; dental; Intraoral; Röntgen; Kvalitetskontroll; Intraoral röntgen; tandvård;

  Abstract : Dental radiography is one of the most frequent types of diagnostic radiological investigations performed. The equipment and techniques used are constantly evolving. READ MORE

 2. 2. Potentialen i att öka precision och stabilitet av timmersortering med ny mätteknik : en studie för Braviken sågverk

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Ellen Bergvall; [2020]
  Keywords : årstidsvariation; barkavdrag; röntgen; trakeidmetoden;

  Abstract : Råvarukostnaden är ett sågverks enskilt största kostnadspost och lönsamheten vid ett sågverk påverkas i hög grad av träff i sågtimmerklasserna. Vid Braviken sågverk har träff i klass varierat med årstid, vilket har lett till en försvårad produktionsplanering med oplanerade kvalitetsutfall. READ MORE

 3. 3. Den genetiska bakgrunden till osteochondros hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Olivia Nordberg; [2020]
  Keywords : osteochondros; häst; genetisk bakgrund; arvbarhet;

  Abstract : Osteochondros (OC) är en multifaktoriell sjukdom där broskbildning sker istället för benbildning vid tillväxt. Brosket går i nekros och risken finns för lösa benfragment, även ofta kallat osteochondrosis dissecans (OCD). READ MORE

 4. 4. Investigation and Evaluation of Pump Types for a Liquid Metal Jet X-Ray Source

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Avd.)

  Author : Matilda Svensson; [2020]
  Keywords : pumps; pump types; liquid galinstan; metal jet; x-ray source; pumpar; pumptyper; flytande galinstan; metaljetstråle; röntgenkälla;

  Abstract : Since Wilhelm C. Röntgen discovered the x-rays in 1895 little has been done to improve the x-ray technology. In 2003 a group of scientists at KTH Royal Institute of Technology suggested a new type of x-ray source, namely a liquid metal jet x-ray source. The solid anode in the original source was changed to a liquid metal jet anode. READ MORE

 5. 5. Kaniner, gnagare och stress : att förebygga och hantera stress för kanin, marsvin och chinchilla vid poliklinikbesök

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Hanna Bernstéen; Kajsa Holmberg; [2020]
  Keywords : kanin; gnagare; marsvin; chinchilla; stress; förebyggande; hantering; veterinärklinik; djursjukhus;

  Abstract : Kaniner, marsvin och chinchillor är bytesdjur vilket gör dem lättstressade. Det finns många tecken på stress hos dessa djur som kan vara bra att uppmärksamma. Andningspåverkan, flyktförsök och vilja att gömma sig är några tecken, men de kan även bli helt orörliga och därmed misstas för lugna. READ MORE