Essays about: "Rörelseanalys"

Showing result 1 - 5 of 14 essays containing the word Rörelseanalys.

 1. 1. Ryttarens inverkan på symmetrin i hästens rörelsemönster vid lättridning

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sofia Eklund; [2018]
  Keywords : Häst; Ryttare; Rörelsemönster; rörelseasymmetri; Hälta; Lameness Locator; ; Rörelseanalys;

  Abstract : Ortopediska skador är en av de vanligaste orsakerna till hästars veterinärbesök och många hästar drabbas någon gång av denna typ av skador. Symtomen är ofta hälta och kodledsinflammation är den vanligaste diagnosen. Sjukdomar i leder är även den vanligaste orsaken till att hästar avlivas. READ MORE

 2. 2. Samband mellan lateralitet och vertikala rörelseasymmetrier hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Camilla Frisk; [2018]
  Keywords : lateralitet; rörelseasymmetrier; objektiv rörelseanalys; hästar;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Effekten av hästars ålder och utbildningsgrad på bäckenets vertikala rörelsemönster på volt

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Lina Bogren; [2018]
  Keywords : rörelsemönster; symmetri; rörelseasymmetrier; bäcken; lameness locator;

  Abstract : I tidigare studier har det visat sig att majoriteten av normalt fungerande ridhästar uppvisar rörelseasymmetrier vid objektiv rörelseanalys. Många av asymmetrierna är av samma magnitud som de hos hästar med låggradiga hältor som utreds på klinik. READ MORE

 4. 4. Samband mellan lateralitet och vertikala rörelseasymmetrier hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Camilla Frisk; [2018]
  Keywords : lateralitet; rörelseasymmetrier; objektiv rörelseanalys; hästar;

  Abstract : Den vanligaste orsaken till att hästar behandlas av veterinär är hältor. Eftersom att många hästar tränas för att prestera i olika tävlingssammanhang leder problem med rörelseapparaten till stora konsekvenser för både häst och hästägare. READ MORE

 5. 5. Sambandet mellan låggradiga frambensasymmetrier och ryggens rörelse hos ridhästar

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Camilla Fredriksson; [2016]
  Keywords : rörelseasymmetri; frambensasymmetri; ryggrörelse; Xsens;

  Abstract : Ryggproblem är ett vanligt problem hos ridhästar men svårt att diagnostisera. För att kunna använda objektiva metoder för att mäta ryggens rörelse hos ridhästar är det viktigt att veta hur en hälta påverkar ryggens kinematik. READ MORE