Essays about: "Rörelsemönster"

Showing result 1 - 5 of 130 essays containing the word Rörelsemönster.

 1. 1. Stockholms tillfälliga oaser : tillfälliga installationer som ifrågasätter det offentliga rummet: en studie i tillfällig landskapsarkitektur

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Johanna Wetterborg; [2018]
  Keywords : tillfällig landskapsarkitektur; temporära landskap; tillfällig användning; temporär arkitektur;

  Abstract : Denna masteruppsats behandlar tillfällig landskapsarkitektur i teori och praktik. Fenomenet tillfällig landskapsarkitektur har studerats och kartlagts med utgångspunkt i konceptet ”Levande Stockholm”, ett tillfälligt landskapsarkitekturprojekt som initierats av Stockholms stad. READ MORE

 2. 2. En beskrivning av islandshästens gångarter : - vad påverkar rörelsemönstret?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Ebba Zetterberg; [2018]
  Keywords : gångart; islandshäst;

  Abstract : Hältor är vanligt förekommande hos hästar. För att identifiera och lokalisera var hältan sitter studeras symmetrin i hästens rörelsemönster. Islandshästens rörelsemönster skiljer sig från de flesta andra hästraser med sin utökade förmåga att röra sig i pass och tölt. READ MORE

 3. 3. Hundens anpassing till tre ben : ett värdigt liv?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Elin Ljunger; [2018]
  Keywords : amputation; anpassning; livskvalitet; protes; hund; trebent;

  Abstract : En vanlig orsak till amputation hos våra hundar idag är neoplasier och olika typer av sarkom. Behandlingen sker genom att amputera det drabbade benet i kombination med cytostatikabehandling. READ MORE

 4. 4. Migration patterns of African elephants (Loxodonta africana) in Ol Pejeta Conservancy

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Emelie Grabbe; [2018]
  Keywords : elephants; migration; moon phase; nocturnal and diurnal variation; seasonal variation; human-elephant conflict;

  Abstract : Migration is important for many animals survival; however, due to human impact the animals get more restricted. The African elephant (Loxodonta africana) is a keystone species and dependant on long-distance movement. When the migration is restricted this can cause conflicts, for example more habitat destruction or crop raiding. READ MORE

 5. 5. Ryttarens inverkan på symmetrin i hästens rörelsemönster vid lättridning

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sofia Eklund; [2018]
  Keywords : Häst; Ryttare; Rörelsemönster; rörelseasymmetri; Hälta; Lameness Locator; ; Rörelseanalys;

  Abstract : Ortopediska skador är en av de vanligaste orsakerna till hästars veterinärbesök och många hästar drabbas någon gång av denna typ av skador. Symtomen är ofta hälta och kodledsinflammation är den vanligaste diagnosen. Sjukdomar i leder är även den vanligaste orsaken till att hästar avlivas. READ MORE