Essays about: "Rörlig grafik"

Found 2 essays containing the words Rörlig grafik.

 1. 1. A memorable reading experience with motion graphics

  University essay from Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Author : Cecilia Sandhu; [2017]
  Keywords : kognition; läsning; animation; rörlig grafik; perception; semiotik; färg; kinetisk typografi;

  Abstract : Studien omfattar ämnet motion graphics (rörlig grafik) och hur det kan förmedla en skriven text. En textbaserad rörlig grafik togs fram för att undersöka om rörelserna gjorde textinnehållet lättare att minnas och förstå jämfört med att läsa texten statiskt. READ MORE

 2. 2. Att kommunicera varumärkesidentitet genom rörlig grafik

  University essay from Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Author : Ebba Delsol; Matilda Kurtson Bellman; [2015]
  Keywords : Rörlig grafik; Statisk grafik; Varumärkesidentitet; Varumärke; Effektiv kommunikation; Kommunikation; Grafisk design; Design; Grafik;

  Abstract : Denna studie syftar till att undersöka huruvida rörlig grafik är ett effektivt sätt att kommunicera företaget Prodeloxs varumärkesidentitet för en potentiell målgrupp. För att kunna uppfylla studiens syfte genomfördes en kvalitativ fallstudie. READ MORE