Essays about: "RICHARD MCLACHLAN"

Found 1 essay containing the words RICHARD MCLACHLAN.

  1. 1. A comparative study of how the English A syllabus is interpreted in achievement tests focusing on writing ability

    University essay from Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Author : Richard Silve McLachlan; Emma Lindström; [2008]
    Keywords : English A; syllabus; achievement tests; writing ability; vocational program; theoretical program; kursplan; yrkesförberedande program; teoretiskt program; Engelska A;

    Abstract : Studien är en jämförelsestudie av hur kursplanen för Engelska A tolkas i prestationsprov som fokuserar på skriftlig förmåga. Proven var hämtade från yrkesförberedande- och teoretiska program på gymnasiet. READ MORE