Essays about: "Rafi Aram Yadward Malkhasian"

Found 1 essay containing the words Rafi Aram Yadward Malkhasian.

  1. 1. Ethical hacking of Danalock V3 : A cyber security analysis of a consumer IoT device

    University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

    Author : Rafi Aram Yadward Malkhasian; [2021]
    Keywords : ;

    Abstract : IoT-enheter blir alltmer populära. IoT-produkter tillåter användare att fjärrstyraenheten med hjälp av en mobilapplikation eller en webbapplikation. För dettaändamål används en mängd av kommunikationsprotokoll som Bluetooth och Wi-Fi.Denna sammankoppling av enheter och användningen av olika tekniker kan leda tillsäkerhetsproblem. READ MORE