Essays about: "Railroad Railway Construction"

Found 5 essays containing the words Railroad Railway Construction.

 1. 1. An Insight in the Mälarbanan Project : A Study of the Hydrological and Geotechnical Aspects of the Mälarbanan Project

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Aksel Rahman; [2019]
  Keywords : settlement; groundwater; drawdown; soil; clay; CRS; sättningar; grundvatten; sänkning; jord; CRS; lera;

  Abstract : In “Mälarbananprojektet”, Trafikverket (The Swedish Transport Administration in Stockholm) want to expand the railway. Mälarbanan is at the present a railway that extends between Stockholm and Hovsta. READ MORE

 2. 2. Groundwater Vulnerability Assessment for Railroad Construction in Stockholm, Sweden, using Spatial Multi Criteria Analysis.

  University essay from KTH/Mark- och vattenteknik

  Author : Irina Tsoy; [2015]
  Keywords : Groundwater Vulnerability; GIS; MCA; Railroad Railway Construction; Stockholm;

  Abstract : The environmental impact of transportation construction, operation and maintenance is of critical importance. Therefore it is vital to carry out a groundwater vulnerability assessment for transportation projects at an early stage. READ MORE

 3. 3. Use of gyrotheodolitein underground control network

  University essay from KTH/Geodesi och satellitpositionering

  Author : Ingemar Lewen; [2006]
  Keywords : ;

  Abstract : Detta examensarbete omfattar en studie av gyroskop och gyroteodolit,byggnät i tunnlar samt en närmare studie av geodetiska referensnät ochmätmetoder i projekt Hallandsås.Projekt Hallandsås är ett järnvägsprojekt genom Hallandsås i södra Sverigedär två, 9 km långa parallella tunnlar ska byggas. READ MORE

 4. 4. Use of gyrotheodolitein underground control network

  University essay from KTH/Geodesi och satellitpositionering

  Author : Ingemar Lewén; [2006]
  Keywords : ;

  Abstract : This thesis comprises a study of the gyroscope and the gyrotheodolite, tunnel control networks and a case study of geodetic reference networks and survey methods in the Project Hallandsås. The Project Hallandsås is a railroad tunnel project through the ridge of Hallandsås in the south of Sweden. READ MORE

 5. 5. Värdering för markåtkomst vid järnvägs- och motorvägsbyggnation : en fallstudie av intrångsvärdering i området mellan Örebro och Arboga

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Paul Göransson; [2005]
  Keywords : värderingsprocesser; järnvägs- och motorvägsbygge;

  Abstract : The purpose of this work has been to investigate if there are any differences in the valuation process at infringements when highway and railway are built. The work has mainly been concentrated on the negotiation process in which The National Railway Department (Banverket) and The National Road Administration (Vägverket) try to get agreements with the land owners. READ MORE