Essays about: "Rainwater Infiltration"

Showing result 1 - 5 of 13 essays containing the words Rainwater Infiltration.

 1. 1. Rainwater Infiltration Model of the Chocaya Basin using Hydrus-1D

  University essay from Lunds universitet/Teknisk geologi; Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI)

  Author : Alexander Bergman; Mire Persmark; [2020]
  Keywords : Rainwater Infiltration; Alluvial Plain; Chocaya Basin; Hydraulic Conductivity; Double Ring Infiltrometer DRI ; Hydrus-1D; Electrical Resistivity Tomography ERT ; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : The objective of this study was to assess the rainwater infiltration process in the unsaturated zone in an alluvial plain. Particularly, this study is focused on the Chocaya basin in central Bolivia. READ MORE

 2. 2. Den gråblå vägen till grönska : en undersökande studie över regnbäddars potential att göra plats för träd i gatumiljö med gestaltningsexempel från Västerport, Varberg

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anton Åberg; [2019]
  Keywords : regnbädd; hållbar dagvattenhantering; biofilter; rain garden; SuDS; stadsträd; gatuträd; gatumiljö; landskapsarkitektur;

  Abstract : Den moderna, täta urbana miljön bjuder på många utmaningar kring hur de processer som är givna i en naturlig miljö, ska hanteras när ekosystemen sätts ur spel. En så enkel sak som regn kan bli ett stort problem när all mark som kunde omhändertagit nederbörden blivit hårdgjord eller bebyggd. READ MORE

 3. 3. Kalkning på alkalina jordar : utan stallgödsel med sockerbetor i växtföljden

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Jacob Larsson; [2018]
  Keywords : kalk; alkalina jordar; strukturkalk; kalkstensmjöl; lönsamhet; fältförsök;

  Abstract : Fram till och med kampanjen 2016 så fanns det en reglerad marknad på odling av sockerbetor, men nu har man släppt på denna reglering vilket har bidragit till ett överskott på socker i världen. Detta har gjort att ekonomin i sockerbetsodlingar har sjunkit drastiskt de senaste åren. READ MORE

 4. 4. Hydrological and hydrogeological consequences of rapid and large-scale urbanization

  University essay from Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI); Lunds universitet/Teknisk geologi

  Author : Archana Ema Akhilesh; [2018]
  Keywords : Rapid and large-scale urbanization; ArcGIS; HEC-HMS; surface runoff; surface infiltration.; Technology and Engineering;

  Abstract : Urbanization is a process where rural population move to urban places for better job opportunities and facilities. This is a natural process and more or less unavoidable. But when this process takes place rapidly and at large -scale, the urban cities will undergo various changes that will impact the environment. READ MORE

 5. 5. Gestaltning med öppet dagvatten i bostadsnära läge

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Cecilia Nerman; [2016]
  Keywords : dagvatten; öppen dagvattenhantering; bostadsgård; bostadsnära miljö; gestaltning;

  Abstract : För tillfället pågår den största urbaniseringsvågen i världshistorien. Mer än hälften av världens befolkning bor idag i städer och man räknar med att antalet människor boende i stadsmiljö kommer uppgå till fem miljarder år 2030. Det är således i städerna man kan göra de största miljö- och klimatvinsterna i framtiden. READ MORE