Essays about: "Ramularia beticola"

Found 1 essay containing the words Ramularia beticola.

  1. 1. Utvärdering av bekämpningströsklar för bladsvampar i sockerbetor

    University essay from SLU/Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

    Author : Rebecka Svensson; [2011]
    Keywords : sockerbeta; bladsvamp; cercospora; Cercospora beticola; betmjöldagg; Erysiphe betae; ramularia; Ramularia beticola; betrost; Uromyces betae; bekämpningströskel;

    Abstract : Sockerbetor angrips av flertalet bladsvampar, bland annat Cercospora beticola, Erysiphe betae, Ramularia beticola och Uromyces betae. Erysiphe betae orsakar sjukdomen betmjöldagg medan Uromyces betae orsakar betrost. READ MORE