Essays about: "Ramverk"

Showing result 1 - 5 of 785 essays containing the word Ramverk.

 1. 1. Where is ‘elsewhere’ in biodiversity offsetting? A political-geographical exploration of values and localizations of offset measures in two development projects of Port of Gothenburg, Sweden

  University essay from Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Author : Oskar Abrahamsson; [2020-08-20]
  Keywords : Ekologisk kompensation; All-ekologi; Politisk ekologi; Människa-miljö relationer; Göteborgs hamn;

  Abstract : Ekologisk kompensation är en relativt ny åtgärd vilket syftar till att minska förlusten av ekologiska värden i samband med stads- och infrastrukturutvecklingsprojekt. Tidigare forskning om ekologisk kompensation har främst riktat sig till policyutveckling, ekologiska effekter, samt nyligen också dess sociala och kritiska aspekter. READ MORE

 2. 2. VIDEOS OF WORSHIP. A multimodal critical discourse analysis of Xi Jinping’s ideology and its recontextualisation in propagandistic music videos

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Author : Karl Stäringe; [2020-04-03]
  Keywords : SIK; kinesiska; cult of personality; Xi Jinping; visual grammar; recontextualisation; multimodal critical discourse studies;

  Abstract : År 2012 och 2013 tog Xi Jinping över ledarrollerna för Kinas Kommunistparti, den CentralaMilitärkommissionen och Folkrepubliken Kina. Detta maktskifte påbörjade en centraliseringav den makt som sedan Deng Xiaopings tid hade delats av det översta ledarskiktet. READ MORE

 3. 3. En policyanalys av Sidas styrdokument angående deras integrering av FN:s ramverk Human Rights Based Approach

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Author : Ebba Sandberg; [2020-02-18]
  Keywords : human rights; human rights based approach; state aid; foreign aid; Sida; policy analysis; ‘What´s the problem represented to be?’-approach; mänskliga rättigheter; människorättsbaserat ramverk; statligt bistånd- och utvecklingssamarbete; policyanalys; ’What´s the problem represented to be?’-metod;

  Abstract : Human rights became an important part of the development aid sector in 2003, due to the UN framework Human Rights Based Approach, HRBA. It is used across the sector, including within the Swedish state aid agency, Sida. READ MORE

 4. 4. A comparative study on the unsupervised classification of rat neurons by their morphology

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Sabrina Chowdhury; Added Kina; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : An ongoing problem regarding the automatic classification of neurons by their morphology is the lack of consensus between experts on neuron types. Unsupervised clustering using persistent homology as a descriptor for the morphology of neurons helps tackle the problem of bias in feature selection and has the potential of aiding neuroscience research in developing a framework for automatic neuron classification. READ MORE

 5. 5. Topological recursive fitting trees : A framework for interpretable regression extending decision trees

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Alexandre Tadros; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Many real-world machine learning applications need interpretation of an algorithm output. The simplicity of some of the most fundamental machine learning algorithms for regression, such as linear regression or decision trees, facilitates interpretation. However, they fall short when facing complex (e.g. READ MORE