Essays about: "Rasmus Ask"

Found 1 essay containing the words Rasmus Ask.

  1. 1. Efficiency measures and analysis of a plastic producing company

    University essay from KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

    Author : Rasmus Ask; Oskar Malmström; [2015]
    Keywords : ;

    Abstract : Företaget där detta projekt har genomförts på har utvecklat en ny typ av plast. Detta är en ny produkt och bolaget räknar med en ökning av efterfrågan inom en snar framtid. Bolaget är för närvarande i sin tillväxtfas och kommer att gå från att producera endast några dagar per månad till att köra produktion varje dag. READ MORE