Essays about: "Rasmus Efraimsson"

Found 2 essays containing the words Rasmus Efraimsson.

 1. 1. Idéskisser i kommunal planering : en studie av arbetsprocessen från landskapsanalys till idé

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Rasmus Efraimsson; [2019]
  Keywords : idéskiss; landskapsanalys; arbetsprocess; kommunal planering;

  Abstract : Detta arbete är en studie av tre idéskissers arbetsprocess från landskapsanalys till idé med dess innehåll och resultat. Idéskisser undersöker de potentiella möjligheter som finns hos en plats, ett område eller landskap. READ MORE

 2. 2. Besökscentrum vid Söderåsen från Åstorp : ett gestaltningsförslag till ny entré utifrån Naturvårdsverkets riktlinjer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Rasmus Efraimsson; [2018]
  Keywords : besökscentrum; Söderåsen; entré; gestaltning; naturområde; Åstorp; gestaltningsförslag; Naturvårdsverket; Söderåslänken;

  Abstract : Bakgrunden till att göra ett gestaltningsförslag för en ny entré till Söderåsen utifrån Naturvårdsverkets riktlinjer för entréer till Nationalparker grundar sig på Elisabeth Möllerströms (2013) masterarbete Söderåslänken. Hon har med Åstorps centrum som utgångspunkt planerat för en länk till Söderåsen, vilken hon kallar Söderåslänken. READ MORE