Essays about: "Re-motivation Re-entry theories"

Found 1 essay containing the words Re-motivation Re-entry theories.

  1. 1. ENTREPRENEURIAL VENTURE FAILURE EXPERIENCES : AN ANALYSIS INTO CAUSES, COSTS, ANDOUTCOMES OF VENTURE FAILURE

    University essay from KTH/Industriell Marknadsföring och Entreprenörskap

    Author : AMIRALI PIADEHBASMENJ; [2016]
    Keywords : Failure; Venture Failure; Entrepreneur Failure; Business Failure; Bankruptcy; Discontinuity; Insolvency; Liquidation; Dissolution; Causes of Failure; Costs of Failure; Financial Costs of Failure; Social Costs of Failure; Psychological Costs of Failure; Cope with Failure; Venture Recovery; Re-entry into Entrepreneurship; Financial loss; Entrepreneurial Process; Re-motivation Re-entry theories; Outcome from Failure; Learning from Failure.; Misslyckande; Företaget Fel; Entreprenör misslyckande; Konkurser; Konkurs; ;

    Abstract : Forskning om entreprenörskap fokuserar på framgång som ignorerar den höga felfrekvensen av Nya företag. Många nya företag misslyckas så hur entreprenörer hantera det när deras företag misslyckas? Framgångsrika entreprenörer prisar fördelarna med misslyckande som en värdefull lärare. READ MORE