Essays about: "Readability"

Showing result 1 - 5 of 121 essays containing the word Readability.

 1. 1. Lövskogsleden : ett utforskande arbete i hur landskapsarkitektur kan utveckla ett grönt stråk för rekreation i den redan gestaltade livsmiljön

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Kajsa Andén; [2022]
  Keywords : rekreativa stråk; urban natur; gestaltad livsmiljö; rekreation; viderkvickelse; landborgen; urban skog;

  Abstract : Detta examensarbete tar avstamp från begreppet omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer och frågan hur vårt vardagslandskap kan bidra till ökad hälsa och välbefinnande, ett av de 17 globala målen inom Agenda 2030. Genom platsbesök, litteraturstudier, skissarbete och ett öppet förhållningssätt undersöks ett befintligt grönt stråk för att se dess rekreativa potential och hur dessa kan utvecklas till offentliga och varierade rum för rekreation i Helsingborg. READ MORE

 2. 2. Naturlika planteringar med upplevelsevärden : en studie om vegetationsstrukturens betydelse för stadens gröna rum

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Nathalie Nessmar; [2022]
  Keywords : urban grönska; naturlik plantering; upplevelsevärden; vegetationsstruktur;

  Abstract : Naturlika planteringar utgör en stor del av den vardagsgrönska som människor möter i staden. Planteringarna anlades på 60- och 70-talet som ett komplement till stadens finparker, med ett löfte om upplevelserik grönska och låga skötselkostnader. READ MORE

 3. 3. Improving maintenance of CSS through structure and refactoring strategies

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Author : Villiam Rydfalk; [2022]
  Keywords : CSS; Maintainability; Maintenance; Refactoring; Refactoring Strategies; Visual Regression; Dead Code; Refactoring Tools; CSS Structure;

  Abstract : This study assesses how maintainability can be improved by manual and automatic refactoring strategies. Firstly, the structure of the CSS is important and CSS rules should conform to a certain order depending on their purpose. Secondly, dead code makes files unnecessarily large and more difficult to read. READ MORE

 4. 4. The Effects of qualitative Attributes of Sustainability Reports on Investors Trading Behavior

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Ensieh Mahi; [2021-06-24]
  Keywords : sustainability report; textual analysis; readability; specificity; abnormal trading volume;

  Abstract : The importance of adopting sustainable measures in running businesses under different sectors is becoming more important. Many companies care more about sustainability these days, while they were considering only their financial goals previously. Companies become aware of their social and environmental impacts and responsibilities. READ MORE

 5. 5. Evaluating Methods for Show-through or Bleed-through Cancellation

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Erik Martin Welin; Andreas Åström; [2021]
  Keywords : show-through; bleed-through; cancellation; ICA; thresholding;

  Abstract : The theme of this paper is show-through andbleed-through cancellation of degraded images or manuscripts.Show-through and bleed-through is when the reverse side of amanuscripts shows/bleeds through to the front side. This canseverely impact readability. Four different cancellation algorithmswas chosen for evaluation. READ MORE