Essays about: "Readability"

Showing result 1 - 5 of 85 essays containing the word Readability.

 1. 1. Adapting the web : Analysis of guidelines for responsive design

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Author : Eric Johansson; [2019]
  Keywords : responsive design; readability; usability; web design;

  Abstract : Smartphone usage is higher than ever and the number is steadily increasing, but not all websites on the Internet are adapted for use on smartphones. This study set out to find common and proven guidelines from the current scientific literature and create a guide on how to best adapt a desktop website to be optimized for use on smartphones. READ MORE

 2. 2. Finns det behov av en ny metod för ID-märkning hos get : vad tycker Sveriges getägare?

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Alicia Josefsson; [2019]
  Keywords : Bolus; Getägare; ID-märkning; Problem; Öronmärke;

  Abstract : Getter i Sverige har stora problem med sönderslitna öron, infektioner och sårskador som orsakats av den obligatoriska öronmärkningen. Tidigare forskning har visat att alternativa märkningsmetoder exempelvis chipmärkning i nätmagen, ankelband (med eller utan chip) och chipmärkning under hud kan vara bättre märkningar, inte bara för getter utan även för andra djurslag. READ MORE

 3. 3. A Web Application for Daily Staff Coordination in Hospital Care

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Author : Hampus Adolfsson; Mattias Adolfsson; Daniel Wang; [2019]
  Keywords : hospital; care; coordination; schedule; scheduling; cross-platform; productivity; web application; usability; sjukhus; vård; organisering; schema; schemaläggning; plattformsöverskridande; produktivitet; webbapplikation; användbarhet;

  Abstract : Stress and heavy workloads are commonplace for those who work within Swedish healthcare; the issue is exacerbated further by the current shortage of qualified personnel. Therein arises a need for tools to help lessen the burden on the personnel. READ MORE

 4. 4. Exploring the Web Accessibility for people with Dyslexia

  University essay from Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Author : Emma Indal; Ellinor Mavéus; [2019]
  Keywords : Web Accessibility; Dyslexia; Readability; Digitalization;

  Abstract : Fem till åtta procent av Sveriges befolkning är diagnostiserade med dyslexi och nästan tjugofem procent har läs- och skrivsvårigheter. Nittiofyra procent av Sveriges befolkning använder internet inom alla områden i vardagen, allt från utbildning och arbete till att läsa nyhetstidningar och söka information i uppslagsverk. READ MORE

 5. 5. Text Simplification and Keyphrase Extraction for Swedish

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Author : Ellinor Lindqvist; [2019]
  Keywords : text simplification; keyword extraction; Swedish; monolingual translation; synonym replacement; user evaluation; readability; LIX; OVIX; NR;

  Abstract : Attempts have been made in Sweden to increase readability for texts addressed to the public, and ongoing projects are still being conducted by disability associations, private companies and Swedish authorities. In this thesis project, we explore automatic approaches to increase readability trough text simplification and keyphrase extraction, with the goal of facilitating text comprehension and readability for people with reading difficulties. READ MORE