Essays about: "Rebecka Karlsson"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the words Rebecka Karlsson.

 1. 1. Caught in the crossfire - A qualitative study of male preschool teaching

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Greta Kamberi; Rebecka Karlsson; [2016]
  Keywords : Gender diversity management; inclusion; exclusion; male preschool teaching; social discourses; media; cultural norms; Business and Economics;

  Abstract : Title: Caught in the crossfire – A qualitative study of male preschool teaching Submission date: 20th of May 2016 Course: BUSN49 Degree Project in Managing People, Knowledge and Change Authors: Greta Kamberi and Rebecka Karlsson Supervisor: Jens Rennstam Purpose: To investigate how male and female preschool teachers and preschool managers make sense of the inclusion of men in diverse preschools. Research Question: How do preschool practitioners make sense of the inclusion of men? Methodology: This thesis is based upon a qualitative research using semi-structured interviews, document analysis and observations as data collection methods. READ MORE

 2. 2. Polyakrylamidhydrogel : en vetenskapligt baserad behandling av osteoartrit hos häst?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Rebecka Karlsson; [2016]
  Keywords : polyakrylamidhydrogel; osteoartrit; artificiellt brosk; akrylamid; polyacrylamide hydrogel; osteoarthritis; artificial cartilage; acrylamide;

  Abstract : En vanlig orsak till hälta hos häst är osteoartrit (OA), en ledsjukdom där ledbrosket kan luckras upp så mycket att det subkondrala benet blottläggs. Nyligen introducerades en medicinteknisk produkt innehållande polyakrylamidhydrogel (PAAG) på marknaden för intraartikulär (ia) behandling av OA. READ MORE

 3. 3. ”Där är mitt favoritställe!” : barns samspel i och användning av en skolas vardagsmiljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Rebecka Karlsson; [2015]
  Keywords : landskapsarkitektur; barn; samspel; vardagsmiljö; gåtur;

  Abstract : Hur använder barn utomhusmiljön på en skolgård i vardagen? På vilka platser umgås, leker och pratar barn i vardagsmiljön? Vad finns det för faktorer i vardagsmiljön som kan påverka vilka platser barn prefererar? Syftet med det här examensarbetet har varit att undersöka ovanstående frågeställningar för att lära mig mer om hur utemiljön påverkar barns samspel. Syftet har även varit att få en bättre förståelse för hur jag som landskapsarkitekt, kan tänka kring barn och gestaltning. READ MORE

 4. 4. Data as Intelligence : A Study of Business Intelligence as Decision Support

  University essay from Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Author : Rebecka Karlsson; [2013]
  Keywords : Business Intelligence; decision making; analytics; decision support;

  Abstract : Introduction: The term Business Intelligence arose in the mid-1990s and is a growing share of the IT market. The need of Business Intelligence emerges from an increasing competition and a constantly changing and more complex business climate.Problem discussion: There are only few examples of research dealing with data-driven decision processes. READ MORE

 5. 5. The Swedish liming operation : a study about liming officers opinions about some aspects regarding ecology, economy and organization

  University essay from SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Author : Rebecka Karlsson; [2013]
  Keywords : acidification; county administrative boards; liming;

  Abstract : This is a study about the Swedish liming operation and the Swedish liming officer’s opinions of some aspects regarding ecology, economy and organization. The study objectives was motivated due to the recent changes in manuals for the assessment of limed waters and the suggested changes in decision making and decreased budget for liming. READ MORE