Essays about: "Recirculating aquaculture system"

Showing result 1 - 5 of 9 essays containing the words Recirculating aquaculture system.

 1. 1. A Comprehensive Review of the Factors Influencing the Environmental Impact of different Species bred in Closed Land-based Recirculating Aquaculture Systems

  University essay from Lunds universitet/Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)

  Author : Siri Samuelsson; [2022]
  Keywords : Recirculating aquaculture system; renewable electricity; Feed Conversion Ratio; environmental impact; freshwater eutrophication; climate change; land use; cumulative energy use; acidification; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Today the future supply of seafood is threatened due to human activities which, among other things, has led to overfishing. However, more environmental friendly initiatives of producing seafood have emerged, such as Recirculating Aquaculture Systems (RASs). READ MORE

 2. 2. Creating, delivering, and capturing value through sustainability : an exploratory study on the early development of commercial aquaponics in Sweden

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Fardosa Farah; Rita Ndum; [2022]
  Keywords : aquaponics; business model; business model innovation; sustainability; sustainable innovation; sustainable business model innovation; aquaculture; recirculating aquaculture system;

  Abstract : Aquaculture is one of the fastest-growing food sectors in the world, and the increasing world population is said to only increase the need for more seafood. However, the sustainability of the aquaculture has been questioned recently and measures have been taken to overcome and internalize the negative externalities. READ MORE

 3. 3. Rearing of Nile tilapia in Bio-RAS approach compared to traditionally biofloc technique.  The future of Aquaculture!

  University essay from Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Author : Mattias Djurstedt; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Aquaculture is important towards the accomplishment of the Sustainable Development Goals, especially goal 14 and rural economic development in developing countries, but today aquaculture still has many unsustainable factors both in water use and organic waste. Biofloc (aggregation of microorganisms) technology is a potential aquaculture system which could make the industry more economic viable and more sustainable. READ MORE

 4. 4. Välfärd hos atlantlax i slutet respektive öppet system

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Marie Andersson; [2019]
  Keywords : Akvakultur; Salmo salar; välfärdsindikatorer; kasse; kassodling; recirkulerande akvakultursystem; RAS;

  Abstract : Akvakultur är den snabbast växande animalieproduktionen i världen. År 2016 producerades 80 miljoner ton matfisk varav atlantlax utgjorde 4 %. Norge är världens största laxproducent och producerar ca 1,2 miljoner ton matfisk per år. Den stora ökningen har delvis lett till ett ökat intresse för fiskars välfärd. READ MORE

 5. 5. En fisk på torra land : en beskrivande uppsats om RAS-producenter på den svenska landsbygden

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lova Lind; [2016]
  Keywords : RAS-producenter; landbaserat vattenbruk; akvakultur; hållbarhet; motiv; ontologisk trygghet; sociala rörelser;

  Abstract : Runt om i världen syns trender inom livsmedelsproduktion som pekar på att allt fler upplever sig ha ett ansvar för jord och hav, i utbyte mot de resurser vi åtnjuter. Bland dessa finns en kritik mot det befintliga fisket, som genom effektiviserade metoder riskerar att fiska ut de naturliga bestånden i både hav och sjöar. READ MORE