Essays about: "Regeneration"

Showing result 1 - 5 of 392 essays containing the word Regeneration.

 1. 1. Calcium Oxide based Carbon Capture in District Energy Systems

  University essay from KTH/Kemiteknik

  Author : Mit Jayesh Vora; [2022]
  Keywords : BioCCS; BECCS; Post Combustion; Calcium looping CaL process; Techno-economic assessment; District heating;

  Abstract : Global carbon emissions are higher than ever before and in the last decade of 21st century, focus has shifted on reducing these emissions in various ways possible. Carbon capture, utilization and storage (CCUS) has been identified as one of the important ways to reduce carbon emissions and meet climate targets. READ MORE

 2. 2. Rehabiliteringsmetoder för hundar efter operation av osteokondros i bogleden : en enkätstudie riktad till djurhälsopersonal och icke-djurhälsopersonal i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Anna Färnström; Emelie Larsson; [2022]
  Keywords : artroskopi; djurhälsopersonal; fysioterapi; OCD; osteokondros dissecans; rehabilitering;

  Abstract : Osteokondros (OC) och osteokondros dissecans (OCD) i bogleden är vanliga tillväxtrubbningar och utvecklingssjukdomar hos unga hundar av medel- till stora raser. Dessa sjukdomar behandlas ofta kirurgiskt och den vanligaste metoden för både diagnostik och åtgärd är artroskopi. READ MORE

 3. 3. Transition Town Ulvsunda - sustainable reconstruction in post-industrial cities

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : Judia Avenine; [2022]
  Keywords : urban planning; post-industrial cities; sustainability; urban renewal; urban reconstruction;

  Abstract : As space is becoming more scarce in cities worldwide, as well as concerns regarding sustainability and exploitation of nature, redevelopment and regeneration of existing sites is becoming a more sought after approach. At the same time, urban planners are raising concerns regarding the increasing homogeneity and segregation in cities calling for more mixed use and having cities reflect the complex web of interactions between people, industry and other actors. READ MORE

 4. 4. Omställning till hyggesfritt skogsbruk – föryngring i skog som ställts om från trakthyggesbruk till blädningsbruk

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Ida Pontén; Ludvig Renell; [2022]
  Keywords : plantetablering; omföring; markstörning;

  Abstract : Skogsstyrelsen har fått uppdraget att öka kunskapen och användandet av hyggesfria metoder i det svenska skogsbruket. För att hyggesfri skogsskötsel ska kunna bli vanligare behöver skog som tidigare skötts med trakthyggesbruk istället börja skötas med hyggesfria metoder. READ MORE

 5. 5. The ability to create mixed stands by planting Norway spruce and Scots pine every second row

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Eva Higgins Andersson; [2022]
  Keywords : Local site index; seedlings every second row; regeneration; biodiversity; climate change; establishment;

  Abstract : Swedish forests primarily consist of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.). READ MORE