Essays about: "Registered Nurses"

Showing result 1 - 5 of 52 essays containing the words Registered Nurses.

 1. 1. An exploration of how persons with psychiatric diagnoses experience care as a patient within general health care : A literature review

  University essay from Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Author : Charita Songcome Berglund; Stephanie Buenaflor Granada; [2021]
  Keywords : general health care; mental health; nursing; patient experience; person-centered care; psychiatric diagnoses; allmän sjukvård; omvårdnad; patientupplevelse; personcentrerad vård; psykiatriska diagnoser; psykisk hälsa;

  Abstract : Background: Statistics reveal that approximately 10.7% of the global population have mental health disorders. In Sweden, 14% of persons with psychiatric diagnoses have had direct contact with a registered nurse. READ MORE

 2. 2. En intervjustudie med fokus på funktionalitet samt utveckling av perifer venkateter kopplat till infusioner inom smådjurssjukvården : innehållande en första utvärdering av produkten ReLink®

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Annika Vinnå; Sara Dahl; [2021]
  Keywords : backventil; infusion; intervjustudie; komplikationer; perifer venkateter; PVK; ReLink®;

  Abstract : Det är vanligt att perifer venkateter (PVK) används på patienter i stationärvård inom djursjukvården och syftet med denna studie var att undersöka vilka problem som upplevs vid användning av PVK. Även vilka för- och nackdelar som upplevs med de kopplingar mellan PVK och intravenösa infusioner som används idag samt om det kan finnas ett behov av en annan typ av koppling undersöktes. READ MORE

 3. 3. Registered Nurses Experiences of the Care for Persons with Dementia Expressing their Sexuality

  University essay from Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Author : Mari-Louise Nilsson; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Registered nurses’ experience of relatives’ participation in the care of the patient in a hospital in Viet Nam : An empirical study

  University essay from Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Author : Neela Omö; Felicia Kühne; [2020]
  Keywords : Participation; relatives; basic care; nurse; experience;

  Abstract : Introduction: In the nurses’ profession, interacting with relatives is a part in her/his daily work. Previous research has shown that nurses can experience relatives as a valuable asset in providing information, but it has also shown that there can be an ambiguity among nurses about relatives’ participation. READ MORE

 5. 5. CONSTANTLY NEW CHALLENGES FOR NURSES

  University essay from Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Author : Anna-Karin Bengtsson; [2020]
  Keywords : outlier; registered nurse; experience; qualitative study; conventional content analysis; care undone; patient safety.;

  Abstract : ABSTRACT Introduction: The number of patients treated in inadequate hospital wards is increasing. Elderly and fragile patients with medical conditions are particularly vulnerable for being placed in inadequate hospital wards. They also run a twice as high risk of health-related complications and increased mortality. READ MORE