Essays about: "Regressionsanalys"

Showing result 1 - 5 of 190 essays containing the word Regressionsanalys.

 1. 1. Utvärdering av blodsockermätarna Accu-Chek Aviva och gPet PLUS för kattprover

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Kajsa Witthuhn; [2021]
  Keywords : diabetes mellitus; portabel blodglukosmätare; metodjämförelse; validering;

  Abstract : Det är viktigt att koncentrationen av glukos i blodet hålls inom snäva gränser. Vid mätningar av koncentrationen av blodglukos (BG) tros resultatet kunna variera beroende på ett antal faktorer, exempelvis om mätningen utförs på venöst eller kapillärt blod. Diabetes mellitus är idag en av kattens vanligaste endokrina sjukdomar. READ MORE

 2. 2. The Effect of Company Cars on the Travel Behaviour of Employees in Sweden

  University essay from KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Author : Hussein Haidari; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : Company cars are vehicles that are provided to employees owned by companies and organizations. These cars are provided for work-related travels and are also used for travels with private purposes. READ MORE

 3. 3. Environmental Kuznets Curve in Sweden - A regression analysis of the relationship between CO2 emissions and economic growth in Sweden during the years of 1960-2018

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Author : Daniel Forsström; Oscar Johansson; [2020-07-06]
  Keywords : Environmental Kuznets Curve; EKC; CO2 emissions in Sweden;

  Abstract : The Environmental Kuznets Curve (EKC) is a theory suggesting the existence of an inverted U-shaped relationshipbetween emissions and economic growth. In today’s world of environmental awareness, it is an interesting topicsince it suggests that when economic growth reaches a certain point, pollution actually starts decreasing as economicwelfare increases. READ MORE

 4. 4. The Salience of Issues in Parliamentary Debates : Its Development and Relation to the Support of the Sweden Democrats

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Author : Ödlund Lindholm Alexander; [2020]
  Keywords : Salience; Issues; Dimensions; Parlament; Parliamentary; Speeches; Debates; Sweden Democrats; SD; Time series analysis; Topic modeling; Structural topic modeling; Text analysis; Radical right; RRP; Neo-nationalist; Trend; Cross-correlation; Regression; Socio-cultural; Socio-economic; Opinion; Computational social science; Party; Strategy; Political; Opportunity; Structure; Textanalys; Sverigedemokraterna; SD; Topic modeling; Radikal; Högerpartier; Trendanalys; Politik; Dimension; Regressionsanalys; Tidsserianalys; Tidsserie; Parti; Opinion; Höger-vänster; Socio-kulturell; Socio-ekonomisk; Riksdagen; Anföranden; Tal; Debatter;

  Abstract : The aim of this study was to analyze the salience of issue dimensions in the Swedish parliament debates by the established parties during the rise of the Sweden Democrats Party (SD). Structural topic modeling was used to construct a measurement of the salience of issues, examining the full body of speeches in the Swedish parliament between September 2006 and December 2019. READ MORE

 5. 5. Modeling risk and price of all risk insurances with General Linear Models

  University essay from KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Author : Ellinor Drakenward; Emelie Zhao; [2020]
  Keywords : Bachelor Thesis; Mathematical statistics; Generalized Linear Model; Multiplicative GLM; Regression analysis; Insurance Pricing; Claims; Tariff; Kandidatexamensarbete; Matematisk statistik; Generaliserad linjär modell; Försäkringsanspråk; Multiplikativ GLM; Regressionsanalys; Försäkring; Prissättning;

  Abstract : Denna kandidatexamen ligger inom området matematisk statistik. I samarbete med försäkringsbolaget Hedvig syftar denna avhandling till att utforska en ny metod för hantering av Hedvigs försäkringsdata genom att bygga en prissättningsmodell för alla riskförsäkringar med generaliserade linjära modeller. READ MORE