Essays about: "Rehabilitering"

Showing result 1 - 5 of 106 essays containing the word Rehabilitering.

 1. 1. Scoping review of facilitative aspects of occupational, personal and environmental factors of caregivers occupational performance when caring for a person with major neurocognitive disorder (NCD)

  University essay from Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Author : Paula Tuomi; [2019]
  Keywords : facilitate; caregiver; major neurocognitive disorder; NCD; dementia; occupational performance; PEO-model; occupation; environment; personal causation;

  Abstract : People with neurocognitive disorders (NCD) condition called dementia are mainly taken care by family members. The number of people suffering from neurocognitive disorders is estimated to increase. Providing care for the person with NCD can be stressful and demanding which is why effective interventions to support caregivers are needed. READ MORE

 2. 2. “We could get them to become normal sooner than if they don’t receive Physical Therapy” : A qualitative interview study reflecting Thai physiotherapists thoughts and experiences regarding stroke rehabilitation

  University essay from Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Author : Emelie Fagerberg; Stina Sandström; [2019]
  Keywords : physiotherapy; stroke; Thailand; rehabilitation;

  Abstract : Background: Stroke affects 15 million people worldwide each year. The rehabilitation should be equal everywhere but that is not the case. Most evidence comes from research in high income countries and those circumstances may not be applied everywhere in the world. READ MORE

 3. 3. Trädgården som läkande källa : en jämförelse mellan Alnarps, Gröna Rehab och Nynäs slotts rehabiliteringsträdgårdar

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anna Maria Pershagen; Lena Ransmark; [2018]
  Keywords : grön rehabilitering; landskapsarkitektur; stress; utemiljö; utformning;

  Abstract : Kandidatuppsatsen skrevs på institutionen för Stad och Land, Sveriges Lantbruksuniversitet under vårterminen 2017, med syftet att identifiera en checklista för rehabiliteringsträdgårdar utifrån Alnarpsmetoden och använda den till att analysera och jämföra tre rehabiliteringsträdgårdar med avseende på utformning, plats och aktiviteter. Tre väletablerade rehabiliteringsträdgårdar i Sverige jämfördes, den vid Nynäs slott i Tystberga, Gröna rehab i Göteborg och trädgården i Alnarp. READ MORE

 4. 4. How Do Occupational Therapists Work with Cognitive Interventions in Psychiatry and Mental Health? A Systematic Literature Review

  University essay from Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Author : Lillie-Marie Hogan; [2018]
  Keywords : Cognition; medical; occupational therapy; psychiatric; review; treatment;

  Abstract : Background: While cognition is the dominant view of understanding in psychology, there appear to be few occupational therapy interventions within this field that are cognitive. Objective: A systematic literature review was conducted to identify how occupational therapists work with interventions that are cognitive in the field of psychiatry and mental health internationally. READ MORE

 5. 5. Aktivitetsmonitor på katt : en pilotstudie av överensstämmelsen mellan registrerad och observerad aktivitet med fokus på skillnad mellan katter av olika storlek

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Maja Arvidsson; Ann Christine Spence; [2018]
  Keywords : accelerometri; accelerometerbaserad aktivitetsmonitor; aktivitet; fysisk aktivitet; katt; validering; rehabilitering; djuromvårdnad;

  Abstract : Mätning av aktivitet hos våra sällskapsdjur kan inom djursjukvården användas för att upptäcka olika sjukdomar samt utvärdera olika behandlingar. Accelerometri är en validerad, praktisk och objektiv metod för att mäta aktivitet. READ MORE