Essays about: "Rehabilitering"

Showing result 1 - 5 of 104 essays containing the word Rehabilitering.

 1. 1. Trädgården som läkande källa : en jämförelse mellan Alnarps, Gröna Rehab och Nynäs slotts rehabiliteringsträdgårdar

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anna Maria Pershagen; Lena Ransmark; [2018]
  Keywords : grön rehabilitering; landskapsarkitektur; stress; utemiljö; utformning;

  Abstract : Kandidatuppsatsen skrevs på institutionen för Stad och Land, Sveriges Lantbruksuniversitet under vårterminen 2017, med syftet att identifiera en checklista för rehabiliteringsträdgårdar utifrån Alnarpsmetoden och använda den till att analysera och jämföra tre rehabiliteringsträdgårdar med avseende på utformning, plats och aktiviteter. Tre väletablerade rehabiliteringsträdgårdar i Sverige jämfördes, den vid Nynäs slott i Tystberga, Gröna rehab i Göteborg och trädgården i Alnarp. READ MORE

 2. 2. How Do Occupational Therapists Work with Cognitive Interventions in Psychiatry and Mental Health? A Systematic Literature Review

  University essay from Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Author : Lillie-Marie Hogan; [2018]
  Keywords : Cognition; medical; occupational therapy; psychiatric; review; treatment;

  Abstract : Background: While cognition is the dominant view of understanding in psychology, there appear to be few occupational therapy interventions within this field that are cognitive. Objective: A systematic literature review was conducted to identify how occupational therapists work with interventions that are cognitive in the field of psychiatry and mental health internationally. READ MORE

 3. 3. Aktivitetsmonitor på katt : en pilotstudie av överensstämmelsen mellan registrerad och observerad aktivitet med fokus på skillnad mellan katter av olika storlek

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Maja Arvidsson; Ann Christine Spence; [2018]
  Keywords : accelerometri; accelerometerbaserad aktivitetsmonitor; aktivitet; fysisk aktivitet; katt; validering; rehabilitering; djuromvårdnad;

  Abstract : Mätning av aktivitet hos våra sällskapsdjur kan inom djursjukvården användas för att upptäcka olika sjukdomar samt utvärdera olika behandlingar. Accelerometri är en validerad, praktisk och objektiv metod för att mäta aktivitet. READ MORE

 4. 4. Hundens anpassing till tre ben : ett värdigt liv?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Elin Ljunger; [2018]
  Keywords : amputation; anpassning; livskvalitet; protes; hund; trebent;

  Abstract : En vanlig orsak till amputation hos våra hundar idag är neoplasier och olika typer av sarkom. Behandlingen sker genom att amputera det drabbade benet i kombination med cytostatikabehandling. READ MORE

 5. 5. THE NURSING NEEDS OF PERSONS WITH DISABILITIES IN NEPAL - A CAREGIVERS PERSPECTIVE

  University essay from

  Author : Philip Sörenby Tuneld; Adam Franz-Josef Viktor Björck; [2018]
  Keywords : caregiver; nepal; nursing needs; persons with disabilities;

  Abstract : Bakgrund: Det är brist på studier av vårdgivarnas behov i södra Asien. Studien kommer förhoppningsvis att leda till bättre vård för personer med funktionshinder och arbetsmiljö för vårdgivarna. Syfte: Beskriva vårdgivares erfarenheter i vård av funktionshindrade. READ MORE