Essays about: "Reindeer lichens"

Showing result 1 - 5 of 17 essays containing the words Reindeer lichens.

 1. 1. Land reclamation by reindeer lichens : On the complexity of substrate and reindeer grazing on Cladonia spp. dispersal

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Author : Christine Godeau; [2019]
  Keywords : Artificial dispersal Quartzite quarry; Reindeer lichens; Reindeer winter grazing; Substrate.;

  Abstract : Reindeer lichens are on a dramatic decline in Sweden, with a 71 % decrease in abundance over the last 60 years. Reindeer (Rangifer tarandus tarandus L.) management, undertaken by indigenous Sámi people, depend upon extensive winter grazing grounds with abundant reindeer lichen cover. READ MORE

 2. 2. Skogshistoria kommer upp till ytan : en akvatisk inventering efter samiskt påverkad död ved i tjärnar kring Mattaur-älven

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Lina Arnesson Ceder; [2019]
  Keywords : skogshistoria; barktäkter; samer; subfossil; tall; tjärn; Forest history; bark peel; sami; subfossil; pine tree; pond;

  Abstract : I tusentals år har samer levt i norra Fennoskandia och brukat skogen för att värma upp kåtor och låta renar beta av laven som växer på träden och marken. Man har även använt tallens, (Pinus sylvestris L), innerbark som kolhydratkälla och förvaring. Dessa så kallade barktäkter lämnar karakteristiska spår i träden. READ MORE

 3. 3. Kan minskat lavbete och ett ändrat klimat ha nega-tiva konsekvenser för kalvningsresultat hos renar?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Emma Wärnsberg; [2018]
  Keywords : ren; caribou; Rangifer tarandus; dräktighet; kalvningsfrekvens; lav; vinterbete;

  Abstract : Vinterdieten hos många renpopulationer består till största delen av lav. Främst på grund av det moderna skogsbruket har skogar inom renskötselområdet klassificerade som lavrika minskat med 71 % under de senaste 60 åren. READ MORE

 4. 4. Naturlig trädföryngring och epifytiska hänglavar 10 år efter en avverkning i schackruteform

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Johannes Ackemo; [2018]
  Keywords : hyggesfritt skogsbruk; luckhuggning; skärmträdsställning; kanteffekt;

  Abstract : Schackrutehuggning, eller Chequered-Gap-Shelterwood-System, är ett sköt-selsystem som idag inte utförs i praktiken men som kan använda fördelarna hos trakthyggesbruk och hyggesfritt skogsbruk. Dock är det viktigt att un-dersöka metodens effekter innan en storskalig tillämpning etableras. READ MORE

 5. 5. Classification of ground lichen using Sentinel-2 and airborne laser data

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Helene Larsson; [2018]
  Keywords : remote sensing; random forest; reindeer;

  Abstract : The northern part of Sweden has two overlapping land-use interests: forestry and reindeer husbandry. Forestry affects reindeer husbandry in several ways; most important of these is its impact on ground lichens. Lichens are the primary winter grazing resource for reindeer, therefore, mapping of lichens is of interest. READ MORE