Essays about: "Reindeer lichens"

Showing result 1 - 5 of 19 essays containing the words Reindeer lichens.

 1. 1. Lavspridning på hyggesbrända hyggen

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : David Persson; [2020]
  Keywords : artificiell; lavspridning; hygge; ren; renskötsel; renbete; hyggesbränning;

  Abstract : Den boreala skogen har under mycket lång tid präglats utav bränder. Innan människan började kontrollera skogsbränder var det en naturligt återkommande störning. Idag bekämpas och kontrolleras naturliga skogsbränder av människan för att skydda timmer i skogarna. READ MORE

 2. 2. Effekter av slutavverkning och markberedning på marklavar i svenska skogar : en studie av skillnader i täckningsgrad av marklavar före och efter slutavverkning med och utan markberedning

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Alice Falk; Maja Östlund; [2020]
  Keywords : skogsbruksåtgärder; bottenskikt; Cladina; Cladonia;

  Abstract : Brukandet av den svenska skogen har intensifierats under det senaste århundradet vilket har lett till en ökning av störningar i skogsekosystemen. Variationen i markvegetationens arter och dess sammansättning är en viktig del av den biologiska mångfalden i skogsekosystemen. READ MORE

 3. 3. Land reclamation by reindeer lichens : On the complexity of substrate and reindeer grazing on Cladonia spp. dispersal

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Author : Christine Godeau; [2019]
  Keywords : Artificial dispersal Quartzite quarry; Reindeer lichens; Reindeer winter grazing; Substrate.;

  Abstract : Reindeer lichens are on a dramatic decline in Sweden, with a 71 % decrease in abundance over the last 60 years. Reindeer (Rangifer tarandus tarandus L.) management, undertaken by indigenous Sámi people, depend upon extensive winter grazing grounds with abundant reindeer lichen cover. READ MORE

 4. 4. Skogshistoria kommer upp till ytan : en akvatisk inventering efter samiskt påverkad död ved i tjärnar kring Mattaur-älven

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Lina Arnesson Ceder; [2019]
  Keywords : skogshistoria; barktäkter; samer; subfossil; tall; tjärn; Forest history; bark peel; sami; subfossil; pine tree; pond;

  Abstract : I tusentals år har samer levt i norra Fennoskandia och brukat skogen för att värma upp kåtor och låta renar beta av laven som växer på träden och marken. Man har även använt tallens, (Pinus sylvestris L), innerbark som kolhydratkälla och förvaring. Dessa så kallade barktäkter lämnar karakteristiska spår i träden. READ MORE

 5. 5. Kan minskat lavbete och ett ändrat klimat ha nega-tiva konsekvenser för kalvningsresultat hos renar?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Emma Wärnsberg; [2018]
  Keywords : ren; caribou; Rangifer tarandus; dräktighet; kalvningsfrekvens; lav; vinterbete;

  Abstract : Vinterdieten hos många renpopulationer består till största delen av lav. Främst på grund av det moderna skogsbruket har skogar inom renskötselområdet klassificerade som lavrika minskat med 71 % under de senaste 60 åren. READ MORE