Essays about: "Relation Development"

Showing result 1 - 5 of 1401 essays containing the words Relation Development.

 1. 1. I Peter Pans fotspår : växter för lek på förskolegården

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Tina Johansson; [2020]
  Keywords : växter; förskolegård; funktion; Peter Pan; fantasi; slitstarka växter; grön lekmiljö; barn;

  Abstract : Intresset för den här studien har byggts på genom åren. Barn och unga har alltid engagerat mig och mitt tidigare arbete som lärare och förskolelärare har gett mig god insikt i barns lekutveckling och lärande. READ MORE

 2. 2. Hur översätts den nationella livsmedelsstrategin till lokal verkstad? : en fallstudie utifrån Grästorps kommuns förutsättningar

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sofie Skalstad; [2020]
  Keywords : livsmedelsstrategi; översättning; aktör; nätverk; resurser; Grästorp;

  Abstract : Denna fallstudie syftar till att undersöka hur en lokal implementering av den nationella livsmedelsstrategin kan se ut, med det planerade ar-betet i Grästorps kommun och de lokala förutsättningarna där som ex-empel. Kommunen har uttryckt ett stort intresse för att arbeta med frågan och många praktiska förutsättningar talar för en lokal satsning på livsmedelsstrategiskt arbete. READ MORE

 3. 3. AU-led Peace Operations : The Case of the AMISOM KDF’s Local Peacebuilding Engagement in Southern Somalia, Jubbaland Region

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Author : Philip Martinsson; Emil Thillberg; [2020]
  Keywords : AU-led Peace Operations; Peacekeeping; Counterinsurgency; Peacebuilding; System-thinking; AMISOM; KDF; Somalia; Jubbaland;

  Abstract : Contemporary peace operations are deployed to increasingly complex, high-risk environments where localised armed groups, often those that can influence the trajectory of the conflict are not at the table, at the same time militaries are mandated to facilitate social, economic and political transformative processes in recovered areas. By the opening of the twenty-first century, the distinction between peacebuilding and military interventions converged both in policy and practice and increasing pressure are placed on the troop contributing countries to adapt to the dynamics of ‘multidimensional peace operations’. READ MORE

 4. 4. Att iscensätta naturupplevelser : ett utforskande gestaltningsarbete om människors relation till natur

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : My Nordström; Karolin Hård; [2020]
  Keywords : naturupplevelse; friluftsliv; konstnärlig gestaltning; tillfällig landskapsarkitektur; immersiva upplevelser; immersion; dramaturgi;

  Abstract : Samhällets dualistiska attityd skiljer ofta människa från djur, stad från natur, stadsliv från naturliv, vilket gör att relationerna mellan människan och naturen är bristande. Världsbilden och värderingarna bygger bland annat på den naturkontakt som erbjuds i vardagslivet samt hur naturen kommuniceras. READ MORE

 5. 5. ”There is no why” : A Psychoanalytic Approach to Trauma and Delusion in Kurt Vonnegut’s Slaughterhouse-Five

  University essay from Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Author : Filip Kall; [2020]
  Keywords : Trauma; Delusion; Psychoanalysis; War; Psychological Mechanisms; Time-Travel; Aliens;

  Abstract : Slaughterhouse-Five by Kurt Vonnegut provides a profound discussion on how the many traumas of war affect the human psyche. The novel’s protagonist, Billy Pilgrim, is a direct witness of many horrific events in World War II, which causes certain life-changing symptoms later in his life. READ MORE