Essays about: "Relationship Assessment"

Showing result 1 - 5 of 189 essays containing the words Relationship Assessment.

 1. 1. Aligning Fortress Europe with the Rainbow? The Securitization of Migration and LGBTI Asylum Seekers in the European Union.

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Author : Celia Keller Martínez; [2019-09-17]
  Keywords : ;

  Abstract : The increase of migration into the European Union, which peaked during the 2015humanitarian crisis of refugees, has raised concerns about security within nationalist politicaldiscourse across the EU. European right-wing populist discourse revolves around a perceivedthreat to national and European culture and identity, pushing adamantly for restrictions inmigration policy, and black-marking asylum seekers as hostile actors. READ MORE

 2. 2. The value of personality - Using algorithms and econometrics to analyze CEO conscientiousness and its impact on M&A performance

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Axel Gillmert; Henrik Persson; [2019-08-12]
  Keywords : M A performance; CEO acquisitiveness; Big Five personality traits; Conscientiousness;

  Abstract : MSc in Accounting and Financial Management.... READ MORE

 3. 3. SYSTEM ANALYSIS OF HIGH CAPACITY TRANSPORTS - Impact Assessment in the Terminal Network of DHL Freight Sweden

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : David Lindqvist; Marwan Salman; [2019-07-02]
  Keywords : HCT; LHV; Transportation; System Analysis; Sustainability; Road Freight; Transport Management; DHL;

  Abstract : Msc in Logistics and Transport Management.... READ MORE

 4. 4. Impact of human caregiving style on the dog-human bond

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Anna Fahlgren; [2019]
  Keywords : Anthrozoology; ; attachment style; caregiving style; ; dog behaviour; ;

  Abstract : Research about attachment behaviours of dogs as a response to human caregiving behaviour as well as the owner’s view of the relationship, is of relevance for the welfare of the dog and the owner. Dogs have been obser-ved showing similar attachment behaviours toward humans as seen in child-ren toward a parent. READ MORE

 5. 5. Skiljer sig rörelsemönstret mellan en överviktig och en idealviktig katt? : samband mellan hull och tryckmätningsdata

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Josefin Svensson; [2019]
  Keywords : katt; tryckmätningsmatta; rörelsemönster; övervikt; idealvikt; kroppsfett;

  Abstract : När det kommer till diagnostik av rörelsestörningar hos katt tillämpas en ortopedisk undersökning som kan vara svår att såväl utföra som bedöma, varför behovet av standardiserade utvärderingsinstrument är stort. Inom forskningen har användandet av så kallade tryckmätningsmattor för gånganalys på katt ökat, ett verktyg som redan är väletablerat och validerat för motsvarande analys på hundar. READ MORE