Advanced search

Showing result 1 - 5 of 39 essays matching the above criteria.

 1. 1. Mellanaktörens roll för en levande landsbygd : en fallstudie av Gården Direkt

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Ebba Kuylenstierna; Karin Andrén; [2019]
  Keywords : intermediary; intermediär aktör; mellanhand; marketing; marknadsföring; ; ; livsmedel; svenska livsmedel; levande landsbygd;

  Abstract : Små och medelstora svenska livsmedelsproducenter har svårt att nå ut till marknaden med sina produkter. I Sverige konkurrerar livsmedelsproducenter med livsmedelsprodukter från hela världen. Konkurrens och konsumenters val av livsmedel har skapat svårigheter med överlevnad för företag på landsbygden. READ MORE

 2. 2. We Would Love to Meet You! : A study about the impact of event marketing on customer-brand relationships

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Author : Nikki Wanderoy Göransson; Maria E Kibtia; [2018]
  Keywords : Relationship marketing; event marketing; customers; brands; customer-brand relationships; events; emotional; affective; cognitive; Relationsmarknadsföring; eventmarknadsföring; kunder; varumärke; varumärke-kund relationer; event; affektiv; kognitiv;

  Abstract : Research questions: How can event marketing be studied as a part of relationship marketing?How can event marketing be used to strengthen customer-brand relationships? Purpose: The purpose of this thesis is to study event marketing as a part of relationship marketing, by analysing the elements of trust, commitment, brand involvement, brand emotions, brand attitudes and customer value. Method: This research was conducted using a quantitative research method, where the primary data was collected via an online-survey distributed to visitors at Chokladgästabudet at Waxholms Hotel and GastroNord, two food-related events. READ MORE

 3. 3. Lojalitet och engagemang för skogsägareföreningen i en ny tid : en fallstudie om medlemmar i Norra Skogsägarna

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Andreas Ekegren Hällgren; Ludvig Essebro; [2018]
  Keywords : behov; lojalitet; relationsmarknadsföring; skogsägareförening; tjänstelogik; värdeskapande; forest owner association; infringement needs; investment theory; loyalty; relationship marketing; ownership; service dominant logic; value;

  Abstract : Skogsägarföreningarna har en lång historia av att arbeta för skogsägarnas intressen. Genom att bidra till att skogsägarna får bra betalt för sitt virke har skogsägarnas situation förbättrats. Med tiden har skogsägarna blivit mer diversifierade. READ MORE

 4. 4. Kommunikationskanaler för nystartade företag inom servicebranschen : en fallstudie av Akretus AB

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Hanna Lahtinen; [2018]
  Keywords : marketing communication; marketing channels; relationship marketing;

  Abstract : Det blir svårare och svårare för företag att nå ut till potentiella kunder genom traditionell marknadsföring. Samtidigt som potentiella kunder är alltmer kritiska till marknadsföring blir också de tillvägagångssätt som finns tillgängliga för företag att marknadsföra sig via allt fler, vilket försvårar företagens val av marknadsföring för just sina tjänster eller produkter. READ MORE

 5. 5. Relationers betydelse när ”papper försvinner” : en fallstudie om kundrelationer i service- och tjänsteproduktion

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Linn Bennetoft; Hanna Persson; [2017]
  Keywords : digitalisering; kundlojalitet; LRF Konsult; relation; relationsmarknadsföring; service; skogsbruk;

  Abstract : Digitaliseringen påverkar hela samhället och ändrar vårt sätt att arbeta, producera och konsumera. Ny teknik förändrar och utvecklar hela tiden vad vi gör, hur vi gör och vilka behov vi har. Inom service- och tjänsteproduktionen innebär detta en utveckling som ändrar och skapar nya förutsättningar för hur en tjänst kan levereras. READ MORE