Essays about: "Relationsmarknadsföring"

Showing result 21 - 25 of 39 essays containing the word Relationsmarknadsföring.

 1. 21. Skogsbränslekedjan och behov av avtalsmallar för skogsbränsleentreprenad

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Olle Nylund; [2013]
  Keywords : Avtal; Skogsbränsle; Skogsentreprenad; APSE; ABSE 09; Agreements; Forest fuel; Forest contractor;

  Abstract : Användningen av bränslen med skogligt ursprung har i Sverige ökat stadigt sedan 1980-talet. Tänkbara anledningar till ökningen är en ökad medvetenhet kring enregisystemens miljö- och klimatpåverkan samt att energipriserna stigit och gjort det lönsammare att ta ut bränslesortiment från skogen. READ MORE

 2. 22. Lantbrukarens val av affärspartner : kvalitativa intervjuer med fokus på viktiga faktorer vad lantbrukarens val av affärspartner

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Johan Rosén; [2012]
  Keywords : beslutsfattande; kvalitativ intervju; affärspartner; lantbrukare; relationsmarknadsföring;

  Abstract : I den svenska lantbruksbranschen pågår storleksrationaliseringar, som bland annat medför att färre lantbruksföretag representerar en större areal. Antalet kunder till på marknaden aktiva affärspartner kommer därför sannolikt att minska. READ MORE

 3. 23. Key Account Management – hur ett sågverksföretag kan hantera sina nyckelkunder

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Anna Olsson; [2011]
  Keywords : Key Account Management; relationsmarknadsföring;

  Abstract : Den svenska sågverksindustrin har länge utgjort en industri där tradition många gånger gått före förnyelse. Den här studien visar på ett sågverks företag som verkar för att öka företagets marknads- och kundorienteringen. READ MORE

 4. 24. Customer Loyalty: A case study of a local bank in Sweden

  University essay from Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Author : Sara Fransson; Karolina Lahdeaho; Therese Skoglund; [2011]
  Keywords : Customer loyalty; Relationship marketing; Complaint management; Service quality; Kundlojalitet; Relationsmarknadsföring; klagomålshantering; servicekvalitet;

  Abstract : Background: The financial services industry is a highly competitive and fragmented market. Firms are realizing the need and advantage of retaining customers rather than only focusing on acquiring new customers. Managers should focus on increasing customer satisfaction and communication levels as well as providing higher service quality. READ MORE

 5. 25. Kundkrav på biobränsle

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Hampus Mörner; [2010]
  Keywords : biobränsle; kundkrav; relationsmarknadsföring; erbjudandet;

  Abstract : Detta examensarbete är utfört i samråd med Holmen Skog. Holmen Skog är ett skogsbolag som ansvarar för råvaruanskaffningen till Holmenkoncernens svenska produktions-anläggningar. I takt med biobränslemarknadens tillväxt har Holmen Skog en ambition att slå sig in på denna marknad och bli en framstående leverantör av biobränsle. READ MORE