Essays about: "Relationsmarknadsföring"

Showing result 26 - 30 of 39 essays containing the word Relationsmarknadsföring.

 1. 26. Skogsallmänningars syn på deras bankrelationer

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Axel Johansson; [2010]
  Keywords : Relationsmarknadsföring; erbjudandet; kundvärde; placeringspolicy;

  Abstract : Syftet med denna studie är att bedöma besparingsskogar, allmänningsskogar samt häradsallmänningars, (i följande stycken gemensamt benämnt som allmänningar), behov av banktjänster. Samt vilka faktorer som påverkar valet av bank och skillnader mellan de olika allmänningarna och genom detta bedöma marknadspotentialen för Handelsbanken. READ MORE

 2. 27. Laws, relations & education : A qualitative study of pension fund advising

  University essay from Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Author : Johan Olsson; Tommy Åhlén; [2009]
  Keywords : Pension fund saving relationship marketing finance management laws education learning; Pension fonder sparande marknadsföring relationsmarknadsföring finans lagar utlärning utbildning;

  Abstract : In 2000, more then 4 million Swedish citizens were given the responsibility to invest a part of their earned money in the new premium pension system. With limited knowledge in financial markets was it now up to the people themselves to decide how to invest. Due to the citizens lack of knowledge lead them to a passive behavior. READ MORE

 3. 28. Managing Customer Loyalty through Direct Marketing : A Case Study of the Relationship between Länsförsäkringar Kalmar Län And Their Beneficiary Customers

  University essay from Högskolan i Jönköping/IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management); Högskolan i Jönköping/IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management); Högskolan i Jönköping/IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management)

  Author : Angelica Andersson; Petter Cederbrink; Magnus Lövsund; [2009]
  Keywords : Customer Loyalty; Direct Marketing; Relationship Marketing; CRM; Kundlojalitet; Direkt marknadsföring; Relationsmarknadsföring; CRM;

  Abstract : Background: LF is active in three markets: Property & casualty insurance, pension and banking. The main objective for such a strategy is to differentiate by offering all the services to the customer who can enjoy the benefits of having their whole personal economy at one place. READ MORE

 4. 29. Oberoende aktörer och customer perceptions of value

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Tobias Barrstrand; [2009]
  Keywords : relationship marketing; offering; skogsägare; virkesinköpare; skogsbruksplaner;

  Abstract : Idag är många skogsägare i Sverige beroende av olika aktörer för att sköta och avverka sin skog. Dessa aktörer är ofta samma företag som de säljer sitt virke till. READ MORE

 5. 30. Framtidens rekrytering sker i dag : en studie av ingenjörsstudenters uppfattningar om Södra

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Elisabet Franksson; [2009]
  Keywords : Arbetsgivarvarumärke; generation Y; studenter; civilingenjörer; rekrytering;

  Abstract : Sveriges arbetsföra befolkning har börjat minska och kommer att fortsätta minska under flera år framöver. Anledningen är minskade födelsetal under de senaste decennierna. READ MORE