Essays about: "Relationsmarknadsföring"

Showing result 6 - 10 of 39 essays containing the word Relationsmarknadsföring.

 1. 6. Digitalisering av gårdsbutiken : en fallstudie av Local Food Nodes

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Hanna Engvall; Ylva Gustafsson; [2017]
  Keywords : gårdsbutik; livsmedel; digitalisering; innovation; relationsmarknadsföring; småskalig livsmedelsproduktion; livsmedelsstrategin;

  Abstract : Det svenska jordbruket har genomgått rationaliseringar och jordbruken har blivit allt större och mer specialiserade sedan slutet på 1900-talet. Mindre enheter har haft svårt att konkurrera och därför tvingats lägga ner. Intresset för närodlad mat har däremot växt i samhället under de senaste åren. READ MORE

 2. 7. Mer än bara kött : en studie om mervärden och kommunikation vid direktförsäljning av köttlådor

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Kristin Halvarsson; [2017]
  Keywords : köttlådor; mervärde; kommunikation; relationsmarknadsföring;

  Abstract : Syftet med studien är att undersöka vilka värden som producenter av köttlådor uppfattar som viktigt i sina kundkontakter. Mervärden har kategoriserats efter hur kunden uppfattar olika värden. I studien beskrivs hur kommunikationen mellan konsument och producent sker. READ MORE

 3. 8. Tjänsteutveckling i skogssektorn : en fallstudie av Södras ekonomiska rådgivning

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Jonas Samuelsson; [2017]
  Keywords : ekonomi; generationsskifte; intervjuer; kommunikation; kvalitativ; relationer; relationsmarknadsföring; tjänstekvalitet; utvärdering; communication; economy; evaluation; generational; interview; relations; relationship marketing; service quality; qualitative;

  Abstract : Dagens tjänstesektor växer sig allt starkare vilket ställer krav på konkurrenskraftiga tjänsteerbjudanden. För skogsnäringen innebär det ett större fokus på att erbjuda helhetslösningar till skogsägarna. En tjänst som har framtiden för sig är rådgivning inför generationsskiften då 1/3 av skogsägarna är över 65 år. READ MORE

 4. 9. Digital marknadsföring av banktjänster mot yngre skogs- och lantbruksintresserade personer

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Pierre Fridell; [2016]
  Keywords : digital marknadsföring; sociala medier; skogsbruk; lantbruk; banker; digital marketing; social media; silviculture; agriculture; banking;

  Abstract : Den ökande användningen av internet i dagens samhälle har lagt grunden till uppkomsten av fenomenet sociala medier. Sociala medier är digitala kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera och utbyta information med varandra. READ MORE

 5. 10. Värdeskapande i en kooperativ förening : en fallstudie om Skogsägarna Mellanskog ekonomiska förening

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Sandra Abrahamsson; [2016]
  Keywords : Inspektor; Kvalitativ; Medlem; Medlemskap; Relationsmarknadsföring; Semistrukturerad intervju; Privatskogsägare; Skogsägarförening; Tjänstedominant logik; Tjänstemarknadsföring; Utbo; Åbo;

  Abstract : Skogsindustrin utgör en viktig del i Sveriges samhällsekonomi, den skapar arbetstillfällen och bidrar positivt till landets handelsbalans. För att hålla industrin rullande krävs ett kontinuerligt inflöde av råvara. READ MORE