Essays about: "Relevant marknad"

Showing result 1 - 5 of 23 essays containing the words Relevant marknad.

 1. 1. Modelling Probability of Default in the Nordics

  University essay from Lunds universitet/Matematisk statistik

  Author : Egil Nordgren; Carl Göransson; [2018]
  Keywords : Credit risk; Probability of default; Logistic regression; Risk-drivers; Mathematics and Statistics;

  Abstract : Credit risk is one of the greatest risks facing financial institutions, and it is therefore very important that models with good predictive power are used in order to etter capture this risk. This thesis proposes logistic regression models for modelling risk-drivers of the probability of default in a financial institution active in he Nordics. READ MORE

 2. 2. Shifting the sun : Can coupling Lithium-ion batteries with solar power be economically justified in a Dutch setting?

  University essay from KTH/Energiteknik

  Author : Martin Olsson; Carl Axel Wiborg; [2018]
  Keywords : ESS; BMS; PV; grid applications; energy market; the Netherlands; centralized batteries; battery technologies; battery storage; li-ion;

  Abstract : The rapid development of the lithium-ion battery industry is currently driving down sys-tem costs as a result of maturing processes. Decreasing system costs enables additional revenue streams and applications, provided through li-ion battery storage, to be ex-plored. READ MORE

 3. 3. Mjölkar risken ur krediten? : en studie av bankens syn på risk vid kreditgivning till mjölkproduktion

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Dag Lindahl; Anneli Olausson; [2018]
  Keywords : kreditgivning; mjölkproduktion; principal agentteori; prospektteori; risk; storleksrationalisering;

  Abstract : Flera länder i världen driver en expansiv retorik i sin jordbrukspolitik där ökad produktion ligger till grund för ökad export. Detta ökar konkurrensen på världsmarknaden vilket har haft en negativ påverkan på marknadspriser. READ MORE

 4. 4. Automation and Digital Transformation The ways that automation solutions can support digital transformation within ICT companies

  University essay from Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Author : Tanja Balic; Hossein Ebrahimi; [2017-10-30]
  Keywords : Digital transformation; Digital transformation domains; Automation; Innovation process; Innovation strategy;

  Abstract : Digital transformation är ett stort steg för alla företag. För att överleva i en hårdkonkurrensutsatt marknad där ny teknologi dyker upp hela tiden, tvingas företagen attanpassa sig snabbt till förändringar. Åt andra sidan är det inte lätt att byta processer, särskilti de stora företagen. READ MORE

 5. 5. Weight reduction of radar platform : Concept development, analysis and evaluation

  University essay from KTH/Lättkonstruktioner

  Author : Lucas Parpis; [2017]
  Keywords : ;

  Abstract : The aim of this master thesis has been to produce and evaluate a set of lightweight concepts for a radar system mounting platform. The evaluation aims to cover relevant aspects specifically regarding the Saab Arthur weapon locating system, as well as the Saab Giraffe 4A multifunctional radar system. READ MORE