Essays about: "Remote Sensing"

Showing result 1 - 5 of 196 essays containing the words Remote Sensing.

 1. 1. Skattningar av ståndortsindex – med flygburen laserskanning, allmänt tillgänglig information eller skördarmätningar?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Karl Larsson; [2019]
  Keywords : ståndortsindex; flygburen laserskanning; skördardata; fjärranalys;

  Abstract : Ståndortsindex är en viktig faktor i det moderna skogsbruket, främst för att en ståndorts produktionsförmåga skattas via ståndortsindex. I operativt skogsbruk i Sverige idag skattas ståndortsindex genom inventering av relevanta variabler vid fältbesök. READ MORE

 2. 2. Tiny Security : Evaluating energy   use for security in an IoT application

  University essay from Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Author : Mårten Söderquist; [2019]
  Keywords : Security; constrained device; AES; IoT; sensors; AEAD; ATmega1284P; ACORN128;

  Abstract : IoT devices are   increasingly used in the process of gathering scientific data. In   environmental monitoring IoT devices can be used as remote sensing devices to   collect information about e.g. temperature. READ MORE

 3. 3. Fjärrmätning av spårdjup i skogsterräng med drönare och digital stereofotogrammetri

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Rasmus Wictorsson; [2019]
  Keywords : fjärranalys; hjulspår; 3D-Point Clouds; tracks; soil disturbance;

  Abstract : Markstörning i form av spårbildning och kompaktering av marken är oftast påtagliga vid maskinellt avverkade områden. Skoglig inventering och kartläggning av skogsrelaterade skador med hjälp av flygfotografering har används sedan 1970-talet. READ MORE

 4. 4. Nitrogen Uptake by Vegetation in the Wakkerstroom Wetland, South Africa

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Emma Dufbäck; [2019]
  Keywords : nitrogen uptake; NPP; wetland; Multi-angle Imaging SpectroRadiometer MISR ; Light Use Efficiency LUE ; remote sensing; Phragmites australis; Typha capensis; South Africa; kväveupptag; NPP; våtmark; Multi-angle Imaging SpectroRadiometer MISR ; Light Use Efficiency LUE ; fjärranalys; Phragmites australis; Typha capensis; Sydafrika;

  Abstract : The lack of proper wastewater treatment inhibits the social and economic development in many communities. The South African town Wakkerstroom is an example where wastewater is first treated before it is released. READ MORE

 5. 5. Deriving characteristics of thin cirrus clouds from observations with the IRF lidar

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Author : Jennifer Edman; [2019]
  Keywords : cirrus; lidar; polar regions; optical thickness; clouds; ice clouds; BSR; backscatter coefficient;

  Abstract : Cirrus clouds play an important role in radiative transfer, and thus have impact on the energy balance of the atmosphere and the climate of the Earth. Furthermore, they occur often and cover large areas globally at any time. Nevertheless, cirrus clouds are poorly studied, especially in the polar regions. READ MORE