Essays about: "Renée Gustafsson"

Found 1 essay containing the words Renée Gustafsson.

  1. 1. Kulturspecifika begrepp

    University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

    Author : Renée Gustafsson; [2013-03-06]
    Keywords : översättning; From Fatwa to Jihad; Malik; kulturspecifika begrepp; källspråksorientering; målspråksorientering;

    Abstract : I denna uppsats undersöks vilka översättningsstrategier en översättare använder sig av vid överföring av kulturspecifika begrepp från källspråk till målspråk. Dessa begrepp är specifika för källkulturen och saknar ofta en motsvarighet på målspråket. READ MORE