Essays about: "Ren"

Showing result 16 - 20 of 180 essays containing the word Ren.

 1. 16. Infektioner i ögon och munhåla på ren : klamydia, herpesvirus, nekrobacillos och orf

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Maja Jansson; [2019]
  Keywords : ren; renskötsel; ögoninfektioner; munhåleinfektioner; munslemhinna;

  Abstract : Renskötseln är en viktig sysselsättning i fjälltrakter och glesbygdsområden i norra Sverige, Norge och Finland. Renar är semidomesticerade djur som till följd av bland annat klimatförändringen måste hägnas och stödutfodras allt oftare. READ MORE

 2. 17. The Amazon Archers of England : Longbows, gender and English nationalism 1780–1845

  University essay from Stockholms universitet/Historiska institutionen

  Author : Henrik Arnstad; [2019]
  Keywords : nationalism; gender; national identity; archery; longbow; warbow; women’s history; feminism; England; Britain; Robin Hood; Maid Marian; nineteenth century;

  Abstract : In the 1780s the medieval weapon of war; the English longbow, enjoyed a renaissance, as historical archery became a fashionable recreation among the English aristocracy. Later, during 1819-1845, longbow archery developed into a mass movement, as it spread downwards in the English class system, into the bourgeoning middle class. READ MORE

 3. 18. Evaluation of machine learning methods to predict payment preferences

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Oscar Bergling; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : The last couple of years machine learning has seen a renaissance, with Artificial Neural Networks in particular rising to prominence. The technology is being adopted by more and more businesses, with varying degrees of success. READ MORE

 4. 19. Ostronskivling + kaffesump = SANT? : om kaffesumpens lämplighet som odlingssubstrat till Pleurotus ostreatus

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Kajsa Nordström Nilsson; [2019]
  Keywords : kaffeindustrin; solid state fermentation; biologisk effektivitet; tanniner; koffein; matsvamp; svampodlingssubstrat; cirkulära system;

  Abstract : Under 2000-talet har den globala världskonsumtionen av svamp ökat med drygt 300% per capita. Matsvamparnas näringsvärde är jämförbart med animaliska produkter och blir i och med det ett intressant substitut till kött. Med en ökad efterfrågan ökar också produktionen. READ MORE

 5. 20. Nanomechanical properties of nanocomposite polymer layer

  University essay from KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Author : Tomasz Tokarski; [2019]
  Keywords : Nanocomposite; nanowear; nano mechanical properties; gel trapping; atomic force microscopy;

  Abstract : Interphase phenomenon gains more and more interest throughout the research community. An interphase is formed between a filler particle and a polymeric matrix, and it may constitute almost the entire volume of a nanocomposite. If the interphase have favorable mechanical properties it will thus result in a nanocomposite with such properties. READ MORE