Essays about: "Reningsteknik"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the word Reningsteknik.

 1. 1. Pilot scale partial denitratation coupled anammox: an evaluation

  University essay from Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Author : Tobias Ellingsen; [2022]
  Keywords : mainstream anammox; partial denitratation anammox; partial denitrification anammox; PDA; nitrite inhibition; anammox; water and environmental engineering; Technology and Engineering;

  Abstract : På avloppsreningsverk (ARV) som tillämpar kväverening är den vanligaste tekniken nitrifikation följt av denitrifikation. Denna process kräver omfattande luftning, vilket både är elintensivt och minskar mängden biogas som kan utvinnas. READ MORE

 2. 2. Sustainable water treatment processes : Scenarios for a better environment in Håbo municipality

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för kemi - Ångström; Uppsala universitet/Institutionen för kemi - BMC

  Author : Oskar Trozell; Daniel Wiman; Elis Wiggins; Elin Stigenberg; Alva Bergström; Emilia Andersson; [2021]
  Keywords : Drinking water treatment; Water treatment; Drinking water; Sustainable drinking water; Sustainable water treatment; Filtration; Water disinfection; Chemical reduction; Water treatment; Ultrafiltration; Ozone; Active carbon filtration; Infiltration; UV-radiation; Environment affection; vattenteknik; membran; Reningsteknik; filtrering; vattenrening; desinfektion; vattenreningsverk; dricksvatten; ozonering; kolfilter;

  Abstract : Clean drinking water is a vital part of our society and a basic human right. With an ever growing population and a decreasing quality of raw water, new methods need to be introduced to keep up with the demand for clean, biostable, and sustainable production of drinking water. READ MORE

 3. 3. On-Site Regeneration of Granular Activated Carbon : A literature study, comparison and assessment of different regeneration methods to find potential on-site regeneration method in Sweden

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Chinmay Mishra; [2021]
  Keywords : Granular Activated Carbon; GAC On-site Regeneration; Cost Estimation Analysis; GAC Chemical Regeneration;

  Abstract : In this thesis project, different existing granular activated carbon regeneration methods/technologies are assessed based on existing literature. The project aims to identify and analyse the method with the highest on-site regeneration potential by using the Himmerfjärdsverket wastewater treatment plant as a reference and performing a cost estimation analysis. READ MORE

 4. 4. Sedimentation of stormwater from construction activities

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Sargon Garis; [2017]
  Keywords : Water management; infrastructure projects; stormwater; purification; sedimentation; Vattenhantering; infrastrukturprojekt; länsvatten; vattenrening; sedimentation;

  Abstract : Vattenhantering i infrastrukturprojekt är ett viktigt ämne eftersom det kan påverka den omgivande miljön på ett negativt sätt. I projekt med förorenat mark kan vattnet innehålla allt från metaller till polyaromatiska kolväten, vilket medför svårigheter att hantera. READ MORE

 5. 5. Evaluation of the suppressive effect of intermittent aeration on nitrite-oxidising bacteria in a mainstream nitritation-anammox process

  University essay from Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Author : Amanda Okhravi; [2015]
  Keywords : Activity tests; anammox; AOB; Manammox; nitritation; NOB; OUR.; Aktivitetstester; anammox; AOB; Manammox; nitritation; NOB; OUR.;

  Abstract : An alternative to conventional removal of nitrogen through autotrophic nitrification and heterotrophic denitrification is autotrophic nitritation-anammox. The anammox bacteria oxidise ammonium directly to nitrogen gas with nitrite as an electron acceptor. READ MORE