Essays about: "Resecentrum"

Showing result 1 - 5 of 17 essays containing the word Resecentrum.

 1. 1. Järnvägsstationerna och deras omgivning : då och nu med fyra exempelstationer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Victoria Sandberg; [2020]
  Keywords : järnvägsstation; stationspark; torg; växtlighet; Eslöv; Lomma; Rosengård; Teckomatorp; offentlig miljö; resecentrum;

  Abstract : Since the nineteenth century the railway stations have been a part of the Swedish transport network. Some of the stations have been closed since the car made it´s way into society. In recent years some stations have reopened and new once have been built. READ MORE

 2. 2. Ljuset leder vägen : en gestaltande undersökning av belysningens påverkan på den visuella upplevelsen av Vretgränd

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Hanna Peinert; [2018]
  Keywords : ljus; rum; stad; stråk; perception;

  Abstract : Målet med kandidatuppsatsen var att skapa en ökad förståelse för hur den visuella upplevelsen av en plats påverkas av sättet den är belyst. Detta gjordes genom att undersöka hur ljusdesign kan användas för att förändra den visuella upplevelsen av ett stadsstråk i Uppsala, Vretgränd. READ MORE

 3. 3. Post-tensioned stress ribbon systems in long-span roofs : Case study: Västerås Travel Center

  University essay from KTH/Betongbyggnad

  Author : Samih Ahmed; Guayente Minchot; [2018]
  Keywords : cable suspended; stress ribbon; roof structure; post-tensioned concrete; SAP2000;

  Abstract : The stress ribbon system has numerous advantages, that includes but are not limitedto: increasing overall stiffness, control deflections and reduction of materialsconsumption, which in turn, reduces the load and the cost. Nevertheless, its use isusually limited to bridges, in particular, pedestrian bridges; this can be attributedto the insufficient space that buildings’ usually have for end supports, or/and backstayedcables, that can accommodate the expected high pull-out forces occuring atthe cables’ ends. READ MORE

 4. 4. ”Hur blev det?” Från målsättning till verklighet : en jämförande studie mellan målsättning och verklighet i Resecentrum Falun

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Selma Broström; [2017]
  Keywords : vision; målsättning; stadsplanering; infrastrukturplanering; Resecentrum Falun;

  Abstract : I arbetet med stadsplaneringsprojekt kan det uppstå glapp mellan målsättningar som tas fram i planeringsskedet och det verkliga resultatet (Svensson 2015). Enligt Nyström (1999) kan en planeringsprocess styras av både normer och mål. Det innebär att planer antas och genomförs efter att målsättningar har formulerats. READ MORE

 5. 5. Förutsättningar för biologisk mångfald möter mänskliga preferenser i staden : ett analysverktyg för landskapsarkitekter

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Saga Elisabet Walldén; [2017]
  Keywords : analysmetod; biologisk mångfald; ekosystem; habitat; mänskliga preferenser;

  Abstract : I detta arbete tas ett analysverktyg för landskapsarkitekter fram. Syftet är att på ett enkelt sätt kunna synliggöra värden som kan ge förutsättningar för biologisk mångfald på ett sätt att människor uppfattar det som något positivt i en stadsmiljö. READ MORE