Essays about: "Resistance associated substitutions"

Found 3 essays containing the words Resistance associated substitutions.

 1. 1. Validation of a new software for detection of resistance associated substitutions in Hepatitis C-virus

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Author : Caitlin Vigetun Haughey; [2019]
  Keywords : Hepatitis C virus; HCV; Resistance; NS5A; Resistance associated substitutions; RAS; PacBio sequencing; Bioinformatics; Hepatit C virus; HCV; Resistens; NS5A; Sekvensering; PacBio; Bioinformatik;

  Abstract : Hepatitis C infection is a global disease that causes an estimated 399,000 deaths per year. Treatment has improved dramatically in recent years through the development of direct acting antivirals that target specific regions of the Hepatitis C virus (HCV). READ MORE

 2. 2. Modifierad stärkelse i livsmedel : en översikt över kemiska modifikationer

  University essay from SLU/Dept. of Food Science

  Author : John Bylund; [2012]
  Keywords : modifierad ; stärkelse; kemisk modifiering; enzymatisk modifiering; fysikalisk modifiering;

  Abstract : Olika typer av stärkelse är mycket viktiga råvaror i livsmedelstillverkning, inte bara som energirik kolhydrat utan även som en tillsats för att reglera livsmedels textur och viskosi- tet. Modifierad stärkelse kan tillverkas med hjälp av en rad olika kemiska, enzymatiska och fysikaliska metoder. READ MORE

 3. 3. Modifierad stärkelse i livsmedel : en översikt över kemiska modifikationer

  University essay from SLU/Dept. of Food Science

  Author : John Bylund; [2011]
  Keywords : stärkelse; modifierad; kemisk modifiering; enzymatisk modifiering; fysikalisk modifiering;

  Abstract : Olika typer av stärkelse är mycket viktiga råvaror i livsmedelstillverkning, inte bara som energirik kolhydrat utan även som en tillsats för att reglera livsmedels textur och viskosi-tet. Modifierad stärkelse kan tillverkas med hjälp av en rad olika kemiska, enzymatiska och fysikaliska metoder. READ MORE