Essays about: "Revisorns ansvar"

Found 3 essays containing the words Revisorns ansvar.

 1. 1. Redovisningskonsultens och revisorns betydelse för information i förvaltarberättelser vid konkurs : en studie utifrån revisionspliktens avskaffande

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Joel Sitbon; [2016]
  Keywords : Förvaltarberättelse; Konkursförvaltning; Revisionsplikt;

  Abstract : När ett företag går i konkurs ska en konkursförvaltare anlitas för avveckling av gäldenärens verksamhet. Konkursförvaltaren upprättar en så kallad förvaltarberättelse. Den beskriver konkursboets tillstånd och orsakerna till konkursen. READ MORE

 2. 2. Uppdragsbrevets påverkan på förväntningsgapet : – En empirisk studie på förväntningsgapet mellan revisorer och små aktiebolag

  University essay from Mälardalens högskola/Ekonomihögskolan; Mälardalens högskola/Ekonomihögskolan; Mälardalens högskola/Ekonomihögskolan

  Author : Rani Barkah; Yousef Cildavil; Siyavoush Hassanzadeh; [2008]
  Keywords : Engagement letter; Expectation gap; Misunderstanding; Auditing; Audit; External Auditor; Client; Communication; Knowledge; General view; Uppdragsbrev; Missförstånd; Förväntningsgap; Revision; Små aktiebolag; Revisor; Klient; Kunskap; Kommunikation; Allmän syn;

  Abstract : Title: The engagement letter influence on the expectation gap – An empirical study on the expectation gap between auditors and small incorporated companies.Keywords: Engagement letter, Expectation gap, Misunderstanding, Auditing, Audit, External Auditor, Client, Communication, Knowledge, General viewProblem: People outside the audit society have some mood points in what an external auditor is and what she/he does. READ MORE

 3. 3. RS 570 : En studie av revisorns granskning kring företagets fortsatta drift

  University essay from Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Author : Sanna Holmlund; Sandra Forslund; [2008]
  Keywords : revision; redovisning;

  Abstract : På grund av allt fler revisionsskandaler och att marknaden för företagen ständigt växer sig större och blir allt mer internationell så har även kraven på revisionen höjts. Detta har lett till bland annat uppkomsten av revisionsstandard i Sverige (RS). READ MORE