Advanced search

Found 3 essays matching the above criteria.

 1. 1. Shear-Wave Splitting Observed in Local Earthquake Data on the Reykjanes Peninsula, SW Iceland

  University essay from Uppsala universitet/Geofysik

  Author : Darina Buhcheva; [2014]
  Keywords : shear-wave splitting; local earthquakes; Iceland;

  Abstract : Shear-wave splitting is a phenomenon observed in almost all in situ rocks. Due to propagation through stress-aligned and fluid-saturated microcracks and fractures the initial shear wave splits into two almost orthogonal waves which propagate with different velocities along similar ray paths. READ MORE

 2. 2. Mapping Lupinus nootkatensis in Iceland using SPOT 5 images

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Arna Björk Thorsteinsdottir; [2011]
  Keywords : alien invasive species; physical geography; remote sensing; unsupervised classification; maximum likelihood classification; geography; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Frön och rötter från Lupinus nootkatensis infördes till Island år 1945 med syftet att undersöka artens potential att bidra till återställandet av eroderad mark. Arten, som ursprungligen kommer från Alaska, visade sig vara mycket effektiv i samband med detta och dessutom kostnadseffektiv. READ MORE

 3. 3. Subsidence in rift zones : analyzing results from repeated precision leveling of the Vogar Profile on the Reykjanes Peninsula, Southwest Iceland

  University essay from Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Author : Ingrid Anell; [2004]
  Keywords : lceland; Reykjanes Peninsula; Vogar profile; precision leveling; faulting; subsidence; modeling subsidence; Mogi model; Island; Reykjaneshalvön; Vogarprofilen; precisionshöjdmätningar; nedsjunkning; förkastningsrörelser; modellering av nedsjunkning; Mogimodellen; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Populärvetenskaplig sammanfattning: Geologi är en ung gren av naturvetenskap. Det var inte förrän på 1800-talet som geologins ädla konst började diskuteras och detta trots att moral och religiös etik dikterade annat. READ MORE